Hørsholm Kommune har oplevet en stigning i udgifterne på de specialiserede socialområder. Derfor har Komponent gennemgået kommunens styring af de specialiserede socialområder og hjulpet med, hvilke data det er en god ide at følge med i, når man skal følge op på budgettet.
Udgivet den 05-12-2019

Hørsholm Kommune har på det seneste oplevet en stor stigning i udgifterne på de specialiserede socialområder – både for børn og unge med særlige behov og for voksne. Det har bl.a. betydet, at kommunen har været nødt til at gennemføre en hård opbremsning af udgifterne på alle serviceområder.

Kommunen har derfor sat en række tiltag i søen, der skal standse merforbruget og forbedre den økonomiske, faglige og politiske styring på områderne. Et af disse tiltag har været at kontakte Komponent (tidl. KLK, red.) med henblik på at få en vurdering af styringen på de to områder.

”Vi ville gerne blive klogere på, om udgiftsforøgelsen skyldes interne forhold, som vi kan ændre, eller eksterne forhold, som vi ikke kan gøre noget ved. Vi trængte til et kritisk blik på, om vores organisering, sagsbehandling og ledelsesinformation er god, eller om der er noget, vi skal forbedre”, forklarer direktør for børn og kultur i Hørsholm Kommune Jan Dehn.

Styr på data

Udover at vurdere styringen på de to områder har Komponent hjulpet kommunen med en systematik for databaseret ledelsesinformation for områderne. Det skal være med til at give indikationer på ændringer i udgiftsniveauet, så det bliver muligt at foretage handlinger, der kan mindske stigningen, før udgifterne bliver alt for høje.

”Vi har fået en tilkendegivelse af, at vi på trods af udgiftsforøgelsen ikke er dårligt drevne, og at vores sagsbehandling faktisk er god. Men vi har også fået nogle opmærksomhedspunkter, som vi skal følge op på”, siger Jan Dehn.

Indført tavlemøder

Hørsholm Kommune har i forlængelse af samarbejdet med Komponent bl.a. indført tavlemøder, der skal hjælpe med at binde de kommunalpolitiske beslutninger sammen med medarbejdernes ageren.

”Der er flere formål med dem. Det handler bl.a. om at afstemme prioriteringer mellem sager og sagsbehandlere og sikre pejlemærker for sagsbehandlingen, så vi kan fastholde en høj forebyggelsesandel. Det er en måde at strukturere teamdrøftelser blandt sagsbehandlere og sikre en balance i opgavepres”, siger Jan Dehn og uddyber:

”Vi har lavet en lavpraktisk implementeringsplan, hvor vi fx også skal kigge på, om vi bruger DUBU tilstrækkeligt systematisk? Det skal jo bruges så ensartet som muligt”.

Ifølge Jan Dehn var Komponent tilbud det bedste både i forhold til pris og kvalitet.

”Vi havde brug for nogen med kommunekendskab og erfaring i forhold til at håndtere de specialiserede socialområder. Derfor faldt valget på Komponents tilbud”, siger han.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

PEB
Centerchef
Peter Bogh