Skal sygefraværet sænkes, kræver det en mere ambitiøs indsats. Sygefraværsdata er nøglen til metoder, der batter.
Udgivet den 27-02-2024

Det samlede sygefravær er faldet lidt siden sidste år, og det er naturligvis positivt. Men sygefraværet skal endnu længere ned. Det er en af de syv målsætninger, finansministeren sender med ekstrabevillingen på tre mia. kr. til at forbedre løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor og særligt på sundheds- og plejeområdet. 

I perioden november 2022 til oktober 2023 havde kommunale medarbejdere på tværs af fagområder i gennemsnit 14,6 sygedage eller fraværsdage pr. fuldtidsbeskæftigede, som måleenheden så mundret hedder. 

Der er en masse mellemregninger, fordi medarbejdere er ansat på forskellige timeantal. Men for en kommune med 4.000 ansatte svarer det til omkring 75.000 fraværsdage. 75.000 gange, hvor en kerneopgave ikke blev løst, 75.000 gange, hvor andre kollegaer har løbet hurtigere, eller 75.000 gange med potentielt behov for vikardækning (Kilde: KRL oktober 2023).

Hvis man for alvor vil lykkes med færre sygedage, øget trivsel og mere velfærd, nytter det ikke at klappe i hænderne, når en kommune reducerer sygefraværet med en halv dag pr. medarbejder. 

Der skal mere til: En aktiv, løbende og fokuseret indsats og målrettede tiltag, som tager fat der, hvor udfordringerne ligger – i stedet for at skyde med spredehagl eller handle på udokumenterede synsninger og mavefornemmelser. 

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Vil du have det hele med? 

Artiklen er skrevet af Marie Engstrøm Graversen og Heidi Bødker Gantzel for Avisen Kommunen.

Brug kontaktformularen eller send os en mail, hvis vi skal sende dig artiklen som PDF. 

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MEGR
Specialkonsulent
Marie Engstrøm Graversen
HEBG
Specialkonsulent
Heidi Bødker Gantzel