For Cerina har ny uddannelse både givet konkrete redskaber til at skabe engagement i hverdagen og været et inspirerende møde med andre ledere i kommunen.
Udgivet den 31-05-2022

Af Benedicte Karlog Mortensen, kommunikationskonsulent i Aalborg Kommune. Artiklen er oprindeligt bragt i Aalborg Kommunes nyhedsbrev til organisationen. 

”Jeg havde nogle forestillinger om, hvad jeg ville få ud af uddannelsen og nogle specifikke områder, hvor jeg mente, jeg kunne udvikle mig. Allerede da vi fik læsematerialet til uddannelsen blev jeg helt vildt inspireret”, fortæller Cerina Dalfoss afdelingsleder på Voksenbøgen.

Hun er en af de 22 deltagere på det første hold af forløbet Ny Fælles Lederuddannelse i Aalborg. Det er udviklet i et samarbejde mellem kommunen og Komponent. Der er taget udgangspunkt i grundmodulet ’Det personlige lederskab og forandring’ fra Den Offentlige Lederuddannelse (DOL).

Modulet tager udgangspunkt i det personlige lederskab, og er særlig relevant for nye ledere.

”Fordi der tages udgangspunkt I det personlige lederskab og forandring, er det relevant for alle som enten ikke har et personligt ledelsesgrundlag eller dem som gerne vil genbesøge det. Det lægger banen for, hvilken slags leder man ser sig selv som, og får sat ord på, om man faktisk gør, som man gerne vil gøre. Der er enormt meget plads og rum til at reflektere over sin egen praksis.”

Stort udbytte allerede

Undervisningen er fordelt på enkelte dage med cirka en måneds mellemrum, og derudover mødes man med sin læringsgruppe mellem undervisningsgangene. Holdet er på tredje undervisningsdag og Cerina har allerede fået stort udbytte.

"Mine forventninger til, hvad jeg skulle have ud af det her, er allerede overgået. Der er rigtig meget information og mange forskellige redskaber og teknikker, som jeg kan afprøve og reflektere over mellem undervisningsdagene.”

Giver værdi at møde andre ledere

Noget af det, som Cerina fremhæver er mødet med andre ledere

”Det er enormt inspirerende, fordi man møder ledere fra hele kommunen. Det er ledere fra andre forvaltninger og fra forskellige niveauer. Selvom man kommer fra forskellige steder, er ledelsesopgaven på mange måder den samme, og derfor lærer vi også meget af hinanden.”

Giver merit

Forløbet er tilrettelagt, så det både kan gennemføres som et kursus uden eksamenskrav og som et uddannelsesmodul, der kan indgå i opbygningen af en hel lederuddannelse på diplomniveau. Modulet giver merit til et tilsvarende modul i diplomuddannelse i ledelse (DIL).

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Undervisning på Aalborg Fælles Lederuddannelse

Lokal lederuddannelse styrker sammenhængskraften

Underviserne på uddannelsen er Per Møller Janniche og John Møldrup fra Komponent. Begge ser store fordele i lokalt forankrede lederuddannelser: 

"Det er inspirerende at opleve den synergi, der opstår, når alle deltagere kommer fra samme kommune. Et fælles udgangspunkt gør, at vi har gode muligheder for at tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i den lokale virkelighed. Det betyder, at undervisningsrummet også bliver et rum, hvor deltagerne kan dele viden og erfaringer fra lokal praksis på tværs af velfærdsområder og stabsfunktioner", siger John Møldrup. 

Undervisningen er tilrettelagt som en blanding af faglige oplæg og besøg fra kommunens øverste ledelse, som bl.a. giver et godt indblik i politik, ledelse og praksis på de forskellige områder. 

"Fordi vi har mulighed for at designe læring, som ligger helt tæt på praksis, bliver kommunalt forankret lederuddannelse også en stærk platform for at dele tanker om alt fra fælles ledelsespolitikker til personlige udfordringer på tværs af organisationen. Der bliver etableret stærke netværk, som forhåbentlig er nyttige for den enkelte leder såvel som for sammenhængskraften i Aalborg Kommune og i den kommunale opgaveløsning", siger Per Møller Janniche. 
 

Læs mere Læs mindre

Om uddannelsen

Aalborg Fælles Lederuddannelse er blevet til i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Komponent. Forløbet tager udgangspunkt i grundmodulet ’Det personlige lederskab og forandring’ på Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) og er for ledere i alle kommunens syv forvaltninger. 

LÆS OGSÅ: Aalborg Kommunes nye fælles lederuddannelse skudt godt i gang

Læs mere Læs mindre

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JMO
Chefkonsulent
John Møldrup
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen
HTI
Chefkonsulent
Hirse Tikjøb