Bliv styrket i dit arbejde med ledelses-, udviklings- og tværfaglige opgaver, så du er klar til at lede implementeringen af digitale processer og teknologier i fremtidens kommunale Borgerservice.

Med kompetencepakken får du indblik i aktuelle digitaliseringstendenser som bl.a. kunstig intelligens og ChatGPT, så du kan spotte udviklingsmuligheder i Borgerservice og på tværs i organisationen. Samtidig bliver du bevidst om dine egne ledelsesmæssige styrker og udviklingspotentialer, når du skal lede implementeringen af digitale processer og teknologier.

Digitaliseringen af den offentlige sektor betyder store forandringer for kommunernes Borgerservice. Fremtidens Borgerservice skal hjælpe borgere med at navigere i det digitaliserede samfund og sikre, at borgerne får den rette hjælp. Det betyder, at medarbejderne skal være på forkant med de offentlige digitale løsninger og skal samarbejde med forskellige parter for, at borgerne får den relevante hjælp. 

Det kræver, at du som chef og leder af Borgerservice gentænker servicen til borgerne, så den imødekommer de forventninger, der er. 

Med Komponents kompetencepakke for ledelse af fremtidens kommunale Borgerservice bliver du klædt på til:

 • At kunne initiere og understøtte helhedsorienterede løsninger for borgerne på tværs i kommunen og med særlig fokus på digitale løsninger
 • At sætte borgernes behov i centrum i deres samspil med det offentlige
 • At være aktiv medspiller i at udvikle og optimere den enkelte kommunes Borgerservice
 • At gentænke og udvikle digitale løsninger i samspil med borgere, frivillige, biblioteker, foreninger, boligselskaber, erhvervsliv og andre kommuner

Kompetencepakken består af to moduler fra Den Offentlige Lederuddannelse: Ledelse af digital transformation (5 ECTS) og Tværgående ledelse (5 ECTS) og er skræddersyet til din praksis.

19.200 kr.
Sted og startdato
Middelfart: Januar 2025
Varighed: Internat og 2 fysiske undervisningsdage på Fyn. Derudover er der 5 online undervisningsgange samt vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
ECTS: 10
Se tid og sted for det valgte forløb
Foråret 2025

Datoerne er på vej
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Bøger, forplejning og overnatning inkluderet i pris

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen, forplejning på de fysiske undervisningsdage og overnatning i enkeltværelse på internatet. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.

Med kompetencepakken får du

 • Kompetencer til at lede digitale forandringer og forankre nye digitale løsninger i organisationen 
 • Metoder at identificere det digitale udviklingspotentiale i borgerservice og på tværs i organisationen og til at inddrage borgere i udviklingen gennem bl.a. brugerrejser
 • Værktøjer til at vurdere organisationens digitale modenhed og spotte kompetenceudviklingsbehov
 • Forståelse for det formelle mandat for udviklingsprojekter, hvor du skal lede opad og til siden
 • Kompetencer til at sætte fælles retning i det tværfaglige samarbejde
 • Procesgreb, som du kan bruge til at skabe fremdrift og samarbejdskultur i det tværgående samarbejde
 Navn Undervisning (21).jpg

Målgruppe

Komponents kompetencepakke er til dig, der er chef eller afdelings- eller teamleder i den kommunale Borgerservice. 

Mød dine undervisere

Susanne Østerggard

Susanne Østergaard
Ekstern underviser hos Komponent 

Susanne er en erfaren underviser og har gennem en årrække undervist på Den Offentlige Lederuddannelse. I regi af Komponent har Susanne udviklet og gennemført en række skræddersyede forløb for kommuner og regioner. Her har hun arbejdet med ledelse af digital transformation, ledelse af forandringsprocesser og tværgående samarbejde. 

Som underviser lægger Susanne vægt på at facilitere læring i spændingsfeltet mellem de teoretiske perspektiver og lederens egen praksis – og med fokus på den organisatoriske kontekst, herunder brugere, borgere – og politikere.

 Ann Bendixen

Ann Bendixen 
Ekstern underviser hos Komponent 

Ann har mere end 30 års erfaring med ledelse og digitalisering inden for den offentlige sektor. Herfra har hun erfaring med udvikling af it-strategier, forandringsledelse, kompetenceudvikling samt udvikling og udnyttelse af de digitale muligheder til brugervendte løsninger.

Som supplement til sit arbejde som konsulent inden for digitalisering er Ann uddannet coach, og hun har fokus på, hvordan vi med coaching og coachende kommunikation kan motivere og støtte mennesker igennem store omvæltninger og de forandringsbølger digitalisering kan medføre.

 

 

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Fakta og formalia

Kompentencepakken består af: 

 • 1 internat over to dage
 • 7 undervisningsdage
 • vejledning
 • opgaveskrivning 
 • mundtlig eksamen

Den skriftlige opgave har omfang af max. 10 sider per person.

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 1000 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.
Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Kompetencepakken afsluttes med en kombinationsprøve, individuelt eller i gruppe. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtligt prøve. 

Der afleveres én opgave, der dækker begge moduler.

Den Offentlige Lederuddannelse

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

 • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
 • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
 • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen