Dette forløb hjælper jer til at få en fælles forståelsesramme for de forskellige roller i mødet og giver samtidig konkrete redskaber til mødeledelse, så fokus bliver på sagens politiske indhold.

Hvor ofte sidder I tilbage med følelsen af, at et udvalgs- eller kommunalbestyrelsesmøde har været virkelig godt, og hvor I har fået debatteret det relevante i sagerne?

Komponent’s undersøgelser blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer viser, at flere politikere efterspørger bedre møder – både når det kommer til forberedelse, rammesætning, mødeledelsen og opfølgningen på møderne.

For at et møde kan forløbe succesfuldt, er det vigtigt, at der er enighed om præmisserne for det gode møde. Hvordan skal mødet ledes? Hvilke roller har de forskellige mødedeltagere i forskellige situationer?

Dette forløb hjælper jer til at få en fælles forståelsesramme for de forskellige roller i mødet og giver samtidig konkrete redskaber til mødeledelse, så fokus bliver på sagens politiske indhold.

Formålet med forløbet er at skabe mulighed for en konstruktiv politisk dialog med udgangspunkt i følgende læringsmål:

 • At politikerne får viden om forskellige møde- og faciliteringsformer
 • At politikerne kan bruge forskellige former for mødeledelse og facilitering til at gennemføre gode møde i udvalg, med borgerne m.m.– hvad enten de er mødeledere eller mødedeltagere
 • At politikerne er i stand til at planlægge, gennemføre og reflektere over egen mødeledelse og facilitering med henblik på at kunne videreudvikle det gode møde

Forløbet vil typisk komme omkring:


Mødeforberedelse – herunder:

 • Overblik over mødetyper
 • Formulering af dagsorden
 • At mangle tid til forberedelse – vilkår eller spørgsmål om planlægning?

At være mødedeltager – et perspektivlift

 • Erfaringer med at være mødedeltager
 • Strukturelle, processuelle og interpersonelle perspektiver
 • Hvordan skabes forudsætninger for dialog?

Mødegennemførelse
Facilitering fremfor mødeledelse

 • Diamantmodellen/professionel styring af samtaler
 • Casearbejde med mødefacilitering
 • At træffe bæredygtige beslutninger

Forløbet henvender sig som udgangspunkt til hele kommunalbestyrelsen, men kan også gennemføres for enkelte udvalg eller kun for udvalgsformænd.

Tag fat i os for en uddybende snak og et sparringsmøde om netop jeres behov.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

TRS
Konsulent
Theis Rubinke Sørensen
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek