Komponent har hjulpet Varde Kommune med at blive klogere på mulighederne for tværkommunale eller mellemkommunale samarbejder. vi har bl.a. afdækket forskellige typer af samarbejde rundt omkring i det kommunale landskab og sat dem ind i en Vardekontekst.
Udgivet den 24-08-2020

Varde Kommune fik inspiration til nye tværkommunale samarbejder

Tværkommunale eller mellemkommunale samarbejder kan se ud på mange måder. De kan for eksempel være opgjort på traditionelle forvaltningsområder som børne- og ungeområdet samt ældreområdet eller på tværgående områder som klima, innovation, e-læring, DPO-funktionen mv.

Uanset hvilken form de har, er der ingen tvivl om, at behovet for dem stiger, fordi flere og flere opgaver bliver specialiseret og gør det vanskeligt for den enkelte kommune at løse opgaven tilfredsstillende.

Øget behov for tværkommunale samarbejder

Derfor henvendte Varde Kommune ifølge kommunaldirektør Mogens Pedersen sig til Komponent for at få afdækket det kommunale danmarkskort i forhold til eksempler på tværkommunale samarbejder og for at blive klogere på nye muligheder for samarbejder.  

”Vi havde brug for at få et indspark om tværkommunale samarbejder set fra et mere nationalt perspektiv. Behovet for tværkommunale samarbejder stiger, fordi flere opgaver er af en ganske specialiseret karakter, hvorfor kvaliteten i opgaveløsningen ikke altid er god nok, når vi løser det hver for sig. Komponent skulle hjælpe med at kvalificere vores egne overvejelser i relation til tværkommunale samarbejder”, forklarer han.

Udgangspunktet for afdækningen har været eksempler, der kunne indfri et eller flere af følgende succeskriterier:

  • Samarbejdet har et stort økonomisk potentiale
  • Samarbejdet giver mulighed for at effektivisere arbejdsgange
  • Samarbejdet giver mulighed for større økonomisk styring
  • Samarbejdet understøtter bedre effekten af indsatsen
  • Samarbejdet gør det muligt at dække specialistfunktioner og/eller rekruttere medarbejdere indenfor områder, der enten har eller kan forudses at have stor efterspørgsel.

Lokal kontekst

Afdækningen måtte desuden ikke indeholde egentlig udlicitering i udbudslovgivningens forstand, men alene fokusere på samarbejder mellem kommuner eller mellem kommuner og andre aktører. Eksemplerne skulle ligeledes kunne omsættes til en lokal kontekst.

”Undervejs i processen har vi haft måske 25 emner oppe at vende. De er langsomt blevet reduceret, fordi forskellige lokale forhold kan gøre, at nogle samarbejdsmuligheder ikke er relevante hos os”, siger Mogens Pedersen.

Varde Kommune har nu en bruttoliste med forskellige muligheder for tværkommunale samarbejder, som de kan arbejde videre med. Kommunaldirektør Mogens Pedersen håber derfor, at kommunen snart er i stand til at etablere et par nye tværkommunale samarbejder.

”Nu skal økonomi- og erhvervsudvalget i gang med at drøfte det videre forløb. Min forventning vil være, at direktionen får besked på at arbejde videre med de konkrete emner, og at vi om et år har etableret samarbejder om 3-4 emner. Disse samarbejder skal generere en bedre opgaveløsning med mere kvalificerede medarbejdere”, forklarer han.

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Kalle Syberg Kjær
Centerchef
Kalle Syberg Kjær