Forespørgsel for Skab bedre kvalitet i statusrapporterne