Forespørgsel for Organisation og metode – korte undervisningsdage, længere forløb