Forespørgsel for Budget og regnskab – korte undervisningsdage, længere forløb