Forespørgsel for Jura på skoleområdet – hvordan omsættes regler og love i praksis på skoleområdet?