Forespørgsel for Lov-kursus om Én Plan - en helhedsorienteret indsats sammen med borgeren