Forespørgsel for Kommuniker så det LØFT´er - både i skrift og tale