Forespørgsel for Konflikthåndtering på arbejdspladsen – korte undervisningsdage, længere forløb