Forespørgsel for Politisk ledelse ift. klimaindsats, social indsats og borgerservice i forbindelse med affaldsområdets selskabsudskillelse