Forespørgsel for Politisk ledelse ift klimaindsats, social indsats og borgerservice i forbindelse med affaldsområdets selskabsudskillelse