Forespørgsel for Hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens § 112 og 113 (genbrugshjælpemidler og tekniske hjælpemidler)