Forespørgsel for Træning og helhedsorientering - en del af indsatsen i serviceloven og beskæftigelsesloven