Kurset har til formål at ruste sekretariatsmedarbejdere i kommunale fællesskaber med nødvendig viden om de retlige rammer for det kommunale fællesskab, herunder strukturen, processerne og forvaltningsretlige regler og principper.

Er du sekretariatsmedarbejder i et kommunalt fællesskab (§ 60-fællesskab)? Måske i et forsyningsselskab, et beredskab eller et trafikselskab? Så er det vigtigt, at du ved, hvilke regler der gælder for det kommunale fællesskab

Et kommunalt fællesskab er en form for “specialkommune”. Det betyder, at det kommunale fællesskab er omfattet af de samme regler som kommunerne, herunder kommunestyrelsesloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven mv. 

Kursets indhold

På kurset kommer vi bl.a. omkring følgende spørgsmål:

  • Hvad er et kommunalt fællesskab (bl.a. kommunalbestyrelsen afgiver kompetence, deltagerkreds, hvilke opgaver kan lægges i et kommunalt fællesskab, instruktionsbeføjelse, vedtægter)
  • Hvilke procesregler gælder for fællesskabet (bl.a. om mødeplan for ordinære møder, indkaldelse, dagsorden og mødemateriale, mødeledelse, afstemning, protokollering, indkaldelse af stedfortræder, inhabilitet
  • Hvilke forvaltningsretlige regler og principper gælder for fællesskabet (bl.a. hjemmel, saglighed, lighed, aktindsigt)

Dit udbytte af kurset

Når du har gennemført kurset vil du stå endnu stærkere i din betjening af direktion, bestyrelse og repræsentantskab samt i det daglige arbejde i § 60-fællesskabet.

Undervisere

Undervisere på kurset er chefkonsulent Claus Bergelius Hvii og chefkonsulent Natalia Louise Lehnsdal, KL, Jura og EU. 

Begge er erfarne undervisere og har gennem flere år beskæftiget sig med kommunalret og forvaltningsret, herunder rammerne for § 60-fællesskaber. 

 

3.750 kr.
Sted og startdato
Kolding: 28. oktober 2024
Se tid og sted for det valgte forløb
Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
28. oktober 2024 kl. 9.00 - kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, elektronisk materialer samt forplejning på dagen. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber.

Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. 

Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset er målrettet medarbejdere, der beskæftiger sig med sekretariatsbetjening af direktion, bestyrelse og evt. repræsentantskab i § 60-fællesskaber. 

Program

Forvaltningsretlige regler og principper:
• Hjemmel og lovgrundlag for kommunale fællesskaber
• Saglighedsprincippet i beslutningsprocessen
• Lighedsprincippet og dets betydning
• Aktindsigt
Introduktion til kommunale fællesskaber:
• Møder i bestyrelse og repræsentantskab
• Indkaldelse, dagsorden og mødemateriale
• Mødeledelse og effektiv beslutningsproces
• Afstemningsprocedurer og protokollering
• Indkaldelse af stedfortrædere og håndtering af inhabilitet
Procesregler i kommunale fællesskaber:
• Hjemmel og lovgrundlag for kommunale fællesskaber
• Saglighedsprincippet i beslutningsprocessen
• Lighedsprincippet og dets betydning
• Aktindsigt

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash