Vil I også gerne være bedre rustet til at håndtere mobning og krænkelser i skolen?

Mobning og krænkelser på skoler er et udbredt problem, der påvirker mange børn og unge. Pressen har det sidste halve år berettet om konkrete sager med svære tilfælde af mobning og krænkelser, hvilket har medført en fornyet debat om nødvendigheden af, at skolerne skal blive bedre til at forbygge og håndtere mobning og krænkelser.  

Komponent og DCUM inviterer derfor til denne spændende konference, hvor vi giver jer viden og værktøjer til at forebygge og håndtere mobning og krænkelser. Vi sætter fokus på hvordan I kan styrke jeres indsats gennem lovgivning, pædagogiske greb og styrket samarbejde. 

Du kan bl.a. se frem til viden om: 

 • Hvad lovgivningen siger om mobning og krænkelser 
 • Hvordan andre kommuner håndterer klagesager 
 • Genoprettende praksis efter mobning og krænkelser 
 • Det styrkede forældresamarbejde 
 • Hvordan vi fremmer meningsfuld undervisning og inkluderende fællesskaber? 
 • Digital mobning og krænkelser 
 • …og ikke mindst andre kommuners praksis på området. 

Vi glæder os til at se jer!  

2.395 kr.
Sted og startdato
Middelfart: 7. oktober 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Konference om forebyggelse og håndtering af mobning og krænkelser på skoler
7. oktober 2024 kl. 9.00 - kl. 15.40
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Konferencedagen er for alle, som arbejder med forebyggelse af mobning og krænkelser i folkeskolen. Skolelærere, kontaktpersoner, PPR, skoleledelser og forvaltningskonsulenter kan alle få noget ud af at deltage på konferencen. Hvis I deltager som samlet gruppe, får I desuden et fælles afsæt for det videre arbejde med at forebyggelse mobning og krænkelser. 

 

Program (opdateres løbende)

Læs mere Læs mindre

09.00    Ankomst og morgenkaffe 

09.30    Velkomst og rammesætning 
// Lene Hausted, chefkonsulent, Komponent og Lisbeth Alnor, chefkonsulent, DCUM 

09.40   Hvad siger lovgivningen om mobning og krænkelser?  

// Maria Agnethe Andersen, juridisk specialkonsulent og Lisbeth Alnor, chefkonsulent, DCUM  

10.10  Hvordan arbejder andre kommuner med henvendelser omkring mobning eller lign. samt klagesagsbehandling? 
Med afsæt i Vejle kommunes ”vejledning for håndtering af henvendelser om mobning eller mobbelignende situationer” og erfaringer med at arbejde forebyggende vil dette oplæg indeholde: 

 • Forståelsen af mobning, mobbelignede situationer og krænkelser i Vejle kommune
 • Dialog og samarbejde mellem forældre og skole som en vigtig del af arbejdet mod mobning.
 • Forebyggende tiltag; Antimobbekonsulenters understøttelse af skolernes undersøgelse, afdækning og implementering af tiltag i forbindelse med mobning eller en mobbelignende situation. 

// Signe Jensen, pædagogisk konsulent, Vejle Kommune 

Københavns Kommune har arbejdet med at styrke skolernes arbejde med at undervisningsmiljølovgivningen. Det har kommunen bl.a. gjort ved at sætte fokus på de lovgivningsmæssige rammer omkring skolernes løbende arbejde med henvendelser omkring mobning eller lign. I oplægget vil Københavns Kommune fortælle om deres arbejde, og komme med eksempler på:

 • Formidling og ”oversættelse” af undervisningsmiljølovgivningen målrettet skoleledelsen.
 • Samarbejde mellem forvaltning og skole, når skolen modtager en henvendelse omkring mobning eller lign.

Dialog mellem forvaltning og forældre under klagesagsbehandling m.h.p at genetablere dialogen mellem skole og forældre

// Anne Klebak, teamleder, Københavns Kommune.  

11.00    Pause 

11.20   Genoprettende praksis – Hvad gør vi før og efter mobning og krænkelse er sket? 
Genoprettende praksisser er tilgange til at håndtere samspilsproblemer. De er effektive til tage konflikter i opløbet, inden de vokser sig store, men de er også kraftfulde redskaber til at reparere relationer, når de er blevet beskadiget, og til at styrke skolens fællesskaber mellem elever og mellem forældre og skole. 

Helle Mønster fortæller om erfaringer fra Aarhus Kommune, hvor Helle Mønster, som skoleleder, har ledet arbejdet med genoprettende praksis. 

// Helle Mønster, skoleleder Ellehøjskolen, Aarhus Kommune 

11.50    Det styrkede forældresamarbejde 
Oplægget sætter fokus på, hvordan skoler, i samarbejde med forældre, kan arbejde strategisk med forebyggelse af mobning. Et samarbejde, hvor forældrene er vigtige ressourcer i at medskabe en god skole for de børn, der går der - hver dag.

I oplægget drøftes blandt andet, hvornår og hvordan skoler kan invitere forældre med backstage i udviklingsrummet, og hvordan samarbejdet kan anskueliggøres mellem skole og forældre gennem mikrohandlinger

// Katrine Brenner og Lisbeth Tarp Mouritzen, chefkonsulenter, Komponent  

12.25   Frokost 

13.25   Parallelle workshops - Du kan vælge mellem 4 forskellige workshop

14.25  Pause 

14.45  Mobning og krænkelser i grænsekrydsende arenaer 
Skoleledelse, pædagoger og lærere er afgørende for at skabe de mobbefrie miljøer og stærke børnefællesskaber, der er grundlæggende for børns trivsel.  Hvordan skaber vi organisationer, der er resiliente og udviklingsorienterede i samarbejde om mobning? Kristian Toft, tidligere skoleleder, nu direktør DCUM, giver sit bud på organisationsudvikling og betydningen af tværgående opgaveløsninger, når samarbejde mod mobning er en del af skolens hverdag.  

// Kristian Toft, direktør, DCUM 

15.15   Fra mobning til mangfoldighed: En paneldebat om vejen til en tryg og respektfuld kultur 

15.40   Opsamling og tak for denne gang 

Læs mere Læs mindre

1: Et juridisk blik på håndtering af klager om mobning 
Denne workshop henvender sig til forvaltning og skoleledelse, der ønsker juridisk indsigt i håndtering af klagesager om mobning. Der præsenteres et overblik over sagsbehandlingens forløb, din rolle som sagsbehandler samt hvad en afgørelse skal indeholde. Der indgår små dialogøvelser undervejs.

// Maria Agnethe Andersen, juridisk specialkonsulent og Lene Stisen, pædagogisk konsulent, DCUM 

2: Hvordan fremmer vi meningsfuld undervisning og inkluderende fællesskaber? 
Denne workshop sætter fokus på samspillet mellem den faglige undervisning og elevernes sociale samspil.  For hvordan kan man arbejde med forebyggelse og håndtering som del af den daglige undervisning og ind i det faglige? 

Deres gives konkrete eksempler på, hvordan andre har arbejdet med forebyggelse og håndtering af utrygge fællesskaber, såvel deltagerne vil få lejlighed til at dele erfaringer og reflektere over udviklingspotentialer i egen praksis.  Som led i workshoppen præsenteres deltagerne også for en række undervisnings- og inspirationsmaterialer. 

//Annika Hellegaard, pædagogisk udviklingskonsulent og Maria Hummelmose, udviklingskonsulent, DCUM

3: Digital mobning og krænkelser
Hvordan kan vi forebygge, at elever bliver udsat for digital mobning og krænkelser, når de er online? 

Fællesskaberne i skolen og de digitale fællesskaber, som børn og unge indgår i, hænger uløseligt sammen. Det er derfor vigtigt, at skolen tager ansvar for elevernes online færden. 

Børn og unge kan støde på en masse potentielt ubehagelige og farlige situationer, når de færdes digitalt. Hvordan kan vi arbejde med oplysning, dannelse, kritisk stillingtagen og udvikling af digitale handlekompetencer? 

På workshoppen arbejder vi med forskellige dilemmaer og deltagerne præsenteres for en række undervisnings- og inspirationsmateriale. 

//Kristian Toft, direktør og Lisbeth Alnor, chefkonsulent, DCUM  

4: På forkant med fællesskabet
Workshop for fagpersoner, der ønsker kendskab til redskaber, der undersøger uhensigtsmæssige sociale dynamikker i grupper. 
Der præsenteres metoder til at observere og analysere forskellige aspekter af elevers interaktioner og relationer. Gennem små øvelser og dialoger får deltagerne mulighed for at arbejde med udfordringer fra egen praksis.

 //Søren Skou, pædagogisk konsulent, DCUM

Læs mere Læs mindre

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen