Alle borgere skal føle sig trygge i mødet med kommunen. Det er en vigtig national dagsorden, som lige nu løftes, når KL går ind i arbejdet med at styrke både retssikkerheden og kvaliteten i sagsbehandlingen. I har nu mulighed for at styrke jeres organisations kompetencer inden for retssikkerhed og kvalitet i sagsbehandlingen gennem fleksibel og målrettet kompetenceudvikling.

Professionshøjskolen Absalon, VIA og Komponent tilbyder et spændende og lærerigt kompetenceudviklingsforløb om sagsbehandling og forvaltningsret. Forløbet er tilrettelagt som blended learning, hvilket betyder at jeres medarbejdere kan tage størstedelen af uddannelsen, når det passer ind i kalenderen, hvilket giver stor fleksibilitet.

Kompetencepakken består af et grundlæggende modul om forvaltningsret, som går i dybden med centrale dele af forvaltningsloven, offentlighedsloven og GDPR, så medarbejderne bliver klædt på til at foretage sikker forvaltningsretlig sagsbehandling. I formidlingen knytter vi et tæt bånd til praksis, så læring og ny viden skaber værdi i opgaveløsningen. Vi skaber en let transfer for medarbejderne.

Målgruppe

Uddannelsen er designet, så den er relevant på tværs af alle velfærdsområder.
Forløbet egner sig også godt til at styrke onboarding af nye medarbejdere.

Skræddersyede forløb

Undervisningen gennemføres online med en enkelt fysisk undervisningsdag, mens resten består af virtuelle sessioner. Forløbet afsluttes med en eksamen. Undervisningen er praksisnær, og mellem undervisningsgangene skal medarbejderne arbejde med at overføre den nye viden til egen praksis.

Uddannelsen kan tages på enten akademiniveau (Forvaltning i kommuner og regioner 10 ECTS) eller på diplomniveau (Forvaltningsret er et modul på 10 ECTS på diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration). Medarbejderne kan tage modulet med afsluttende prøve. 

Læs mere Læs mindre
model

Søg støtte fra kompetencefonden

Det er muligt at søge økonomisk støtte via Kompetencefonden. Læs mere hos Den Kommunale Kompetencefond.

Læs mere Læs mindre
 

Kontakt

Vil I høre mere om forløbet og dets mange muligheder? Du er altid velkommen til at kontakte os.

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen