Komponent har givet Helsingør og Fredensborg Kommuner en række anbefalinger til, hvordan den daglige drift af deres fælles hjælpemiddelcentral kan effektiviseres.
Udgivet den 01-10-2018

Anbefalingerne vil skabe fundamentet for, at hjælpemiddelcentralen kan indgå som en medspiller i det nære sundhedsvæsen, hvor borgernes behov er i fokus, og hvor hurtig levering af det rigtige hjælpemiddel er af stor betydning for succesen i den kommunale rehabiliteringsindsats.

Vi har bl.a. peget på, hvordan den daglige drift kan effektiviseres gennem bedre styring, kompetenceudvikling og udnyttelse af den eksisterende it-understøttelse. Samtidig er der et stort potentiale i et få et bedre samspil mellem visitationen og hjælpemiddelcentralen.

Som del af analysen har vi i samarbejde med kommunerne udviklet en ny økonomisk styringsmodel og en ny drifts- og ledelsesmodel. Den økonomiske styringsmodel har et klart budgetansvar og incitamenter i forhold til forbedringer, mens drifts- og ledelsesmodellen synliggør og optimerer processen fra bestilling til levering og efterfølgende genanvendelse med en understøttende lagerstyring og logistikmodel/kørsel med tilkoblet normerings- og kompetencekrav. Modellen sikrer dermed en effektiv drift med korte serviceleverancer gennem motiverende ledelse og motiverede medarbejdere.

Kommunerne er i samarbejde med hjælpemiddelcentralen gået i gang med at implementere anbefalingerne fra analyse.

Om hjælpemiddelcentralen

Hjælpemiddelcentralen blev etableret i 2012 for at opnå synergier, optimal styring, fleksibilitet og leveringssikkerhed på hjælpemiddelområdet. Det blev skønnet, at der kunne opnås en årlig besparelse på ca. 1,5 mio. kr. for de to kommuner tilsammen. Centralen drives af Nordsjællands Brandvæsen for de to kommuner.

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

PEB
Centerchef
Peter Bogh