Greve Kommune tilstræber sig at mindske brugen af antipsykotisk medicin på plejecentre. Alternativet skal bestå i praksisbaseret kompetenceudvikling, i Marte Meo-metoden, med fokus på at forbedre plejens kvalitet og give bedre redskaber til håndtering af uforståelig adfærd hos beboere med demens.
Udgivet den 20-09-2023

Greve Kommune ønsker gennem opkvalificering af medarbejdere via anvendelse af Marte Meo-metoden at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin for beboere på plejecentrene. Type2dialog har fået den spændende opgave med at understøtte processen.  

Mål

Projektet vil gennem et praksisnært kompetenceløft i Marte Meo-metoden give medarbejdere redskaber til at observere og forstå adfærd og adfærdsændringer, som mennesker med demens kommunikerer med, samt til konkret at håndtere uforståelige eller udfordrende adfærd hos beboerne. Gennem Marte Meo får medarbejderne og lederne mulighed for at se præcis hvad der virker hos den enkelte beboer, og hvordan de bedst understøtter den personcentrerede omsorg.

Udvikling af disse kompetencer, skal bidrage til at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin, da man får en mere systematisk tilgang til at håndtere uforståelig og udfordrende adfærd hos beboerne. Erfaringer fra tidligere afprøvninger i Greve kommune viser, at man ved at skabe større forståelse og viden hos medarbejdere og de pårørende, øger trivslen hos borgeren, de pårørende og personalet, og derigennem kan nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin.

Projektet har følgende mål:

 • Forbruget af antipsykotisk medicin skal nedbringes, hvis det er forsvarligt og beboerens trivsel kan øges derigennem.
   
 • Medarbejdere og ledere skal opnå viden og konkrete redskaber til at handle i dagligdagssituationer med beboere, som reagerer på baggrund af deres demenssygdom.
   
 • Marte Meo ambassadører skal opleve, at de er fagligt kvalificeret til at forankre metoden i dagligdagen efter projektperioden.

 

Målgruppe

Projektgruppen udvælger de beboere, hvor behovet vurderes at være størst. Beboere, som indgår i projektet, bliver udvalgt ud fra følgende prioritering:

Beboergruppe 1: Beboere som modtager antipsykotisk medicin vil blive prioriteret først.

Beboergruppe 2: Beboere der muligvis snart får behov for antipsykotisk medicin udvælges dernæst.  

Beboerne udvælges på baggrund af øgede adfærdsændringer af psykiatrisk karakter (f.eks. angst, depression eller udadreagerende adfærd).

 

Indhold og tilgang

Projektet involverer alle fastansatte medarbejdere, der arbejder på de 3 plejecentre i Greve Kommune. Det indbefatter social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, aktivitetsmedarbejdere, terapeuter og gruppeledere. I alt 313 medarbejdere indgår i projektet.

Projektet indeholder:

 • Opstart: Nedsættelse af projektgruppe og styregruppe med ansvar for fremdrift, beskrivelse og fordeling af ansvarsområder, kommunikationsplan, udvælgelse og prioritering af borgermålgruppe, opfølgning på milepæle og mål, mv.
   
 • Udvælgelse og uddannelse af ca. 24 Marte Meo ambassadører til fortsat implementering, fastholdelse og forankring i organisationen efter endt projektperiode, samt til understøttelse af gruppelederne.
   
 • Gennemførsel af ca. 24 Marte Meo-forløb fordelt på de 3 plejecentre.
   
 • Evaluering af projektet, planlægning af forankringsstrategi og afholdelse af forankringsworkshop med Marte Meo ambassadører, så de er klædt på til opgaven.

 

Marte Meo-metoden implementeres via aktionslæring med et organisatorisk sigte. Aktionslæring bygger på den antagelse, at læring sker gennem systematiske undersøgelser af egen praksis. De systematiske undersøgelser producerer relevant og praksisnær viden om, hvad der virker lokalt.

Projektet er finansieret af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen og løber i ca. 24 måneder.

 

Marte Meo-metoden

Metoden, er udviklet af hollænderen Maria Aarts, og tager udgangspunkt i analyse af interaktionen mellem mennesker.

Marte Meo forløbene varetages af en Marte Meo terapeut.

Intentionen med Marte Meo er, at medarbejderen i samarbejde med den ældre borger, finder frem til en kommunikationsform, der understøtter den ældres iboende ressourcer.

Samspillet mellem medarbejder og borger optages på video, hvorefter de nøje udvalgte optagelser og sekvenser, danner baggrund for en analyse og positiv forstærkende læringsdialog.

Metoden bygger på principperne for funktionsstøttende kommunikation og forudsætter bl.a. at:

 • Plejepersonen ser på og lytter til den ældre og hermed får informationer om, hvor den ældre har sit fokus i den konkrete situation.
   
 • Plejepersonen venter på den ældres reaktion.
   
 • Plejepersonen benævner egne initiativer – herigennem får den ældre mulighed for at orientere sig i situationen og føler sig mere tryg, da plejepersonen er mere tydelig og forudsigelig.
Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig.