En uddannelse for dig som har personaleansvar for et eller flere arbejdsfællesskaber i vej- og park, ejendomme rengøring, vagt og cityservice.

Uddannelsen er for dig som bidrager til sammenhængskraft og værdiskabelse gennem andre og sammen med andre. For dig, som under en bæredygtighedsdagsorden, har ansvaret for at lede og fordele arbejdet i spændingsfeltet mellem resultater, kvalitet og trivsel.  

Lederuddannelsen er et praksisnært lederudviklingsforløb der styrker din personlige ledelseskraft, fordi ledelse er noget, der mærkes og opleves af organisation og dine medarbejdere – også når ledelse ikke er til stede.  

Gennem 3 moduler får du, gennem teori og praksismodeller konkrete værktøjer til at lykkes i rollen som personaleleder, helt ude i 1. række hos medarbejdere, borgere og lokalsamfund. Undervisningen vil være en blanding mellem oplæg, teorier, værktøjer, metoder og dialoger i mindre grupper med fælles læringsopsamling. 

 
Dit udbytte: 

 • Tydelig forståelse af din rolle og funktion i en politisk styret organisation 
 • Viden og indsigt i nye organisationsformer styrker og opmærksomheder  
 • Tydeligt billede af dit personlige vilkårs- og mulighedsrum som leder  
 • Tydelig fornemmelse for hvad ”du står på” og hvad dit udviklingsfokus er 
 • Konkrete værktøjer og metoder til at navigere helhedsorienteret i en kompleks hverdag og samtidig situationsbestemt 
 • Konkret viden og mestringsstrategier til at håndtere de store dagsordner som bæredygtighed og tiltrækning og tilknytning til arbejdspladsen 
 • Kommunikative værktøjer til at lede op ad mod egen leder og ind i de samtalerum du udøver personaleledelse overfor dine medarbejdere   


Din organisations udbytte 

 • En leder med fokus på samspillet mellem resultater, kvalitet og trivsel 
 • En leder, der tager ansvar for organisatorisk helhedstænkning 
 • En leder, der kan stå i kompleksitet og samtidig navigere situationsbestemt 
 • En leder, med selvindsigt og forståelse for egen rolle, faldgruber og ledelsesudfordringer, herunder egen trivsel  
 • En leder, der har fået flere ledelsesværkøjer til at navigere i det store fælles VI samtidig med et stærkt fokus på en bæredygtig drift.  
   

Uddannelsens opbygning 

Modul 1 - Dit personlige organisatoriske samspil  

Modul 2 - Ledelseskommunikation – at gøre noget fælles  

Modul 3 - Når ledelse handler om ændringer og forandringer 

Uddannelsen er så praksisnær at du efter hvert modul kan gå hjem og afprøve ny viden og værktøjer, indenfor dit personlige ledelsesrum, kommunikation og når du skal stå for en forandring.  

Tilsvarende er dagene tilrettelagt så du vil føle dig hørt og set i undervisningen hvor der er god plads til erfaringsudveksling og spørgsmål til oplæg og værktøjer. 
 
 

Undervisere

 • Chefcoach & Manager Frank Bertelsen, BCC Bertelsen Coach & Consult
 • Underviser og rådgiver med stor kommunal ledererfaring, Leo Kristoffersen 

 

Samarbejdspartnere 

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med KEF- Kommunal Drift og Service.  

17.600 kr.
Sted og startdato
Middelfart: 18. september 2024
Varighed: 6 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Modul 1
18. september kl. 9.00 - 19. september 2024 kl. 15.00

Modul 2
23. oktober kl. 9.00 - 24. oktober 2024 kl. 15.00

Modul 3
20. november kl. 9.00 - 21. november 2024 kl. 15.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

En uddannelse for dig som har personaleansvar for et eller flere arbejdsfællesskaber i vej- og park, ejendomme rengøring, vagt og cityservice. 

Valgmodulet

Uddannelsen giver mulighed for at tage valgmodulet Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer
Du kan læse mere om modulets indhold her

Modulet kan tilkøbes til særpris på 5.600 kr. ekskl. moms. Prisen omfatter en undervisningsdag, vejledning og eksamen. 

For at deltage i modulet skal du opfylde optagelsesbetingelserne.

Søg om støtte

Tidligere deltagere har søgt og fået bevilliget midler fra Den kommunale Kompetencefond til uddannelsen. Derfor en opfordring til at indsende en ansøgning.

Modul 1 - Dit personlige organisatoriske samspil 

Det personlige lederskab handler om bæredygtig ledelse, hvor dine prioriteringer og handlinger skaber forudsætningerne for morgendagens liv. I det perspektiv sætter vi fokus på dit personlige lederskab og det aftryk dine prioriteringer, beslutninger og handlinger har på de 3 bundlinjer – og på hvordan du selv trives. 

Dag 1 
At træde ind og finde sin rolle i en politisk styret organisation 
At træde ind i ledelse og organisationer i opbrud og nybrud – tidens muligheder og udfordringer – hvad skal ledelse være svaret på? 
Ledelsesrolle og ledelsesrum Rundt om ledelse som fag; Tiltrækning og tilknytning, faglighed og kvalitet, samarbejde og trivsel, drift og udvikling

Dag 2
Din personlige ledelsesfortælling, dit why og dine mål 
Tankefælder, bias, blinde pletter og paradokser Personlig trivsel og omsorg 
Ledelsesstil til tiden; – generations- & mangfoldighedsledelse, distribueret ledelse og situationsbestemt ledelse; Teamudvikling 
Hjemmeopgave

Læs mere Læs mindre

Modul 2 - Ledelseskommunikation – at gøre noget fælles

Moderne organisationer kalder på involvering og ejerskab gennem en fælles meningsskabelse af kerneopgaven og kerneopgavens udførelse. Evnen til at kommunikere op ad i organisationen, være i dialog med egen leder og medarbejdere er en kernekompetence i moderne ledelseskommunikation som skal mestres. 

Dag 1 
Kommunikation handler om at tale så andre får lyst til at lytte, og lytte, så andre får lyst til at tale – introduktion til ledelseskommunikation i et systemisk perspektiv 
Kommunikative forholdemåder under forskellige styringsrammer organisatorisk og situationsbestemt i personalegruppen 
Lederens forskellige samtalerum – strategisk, taktisk og operationelt med egen leder, personalegruppe og den enkelte medarbejder. 

Dag 2 
Opmærksomheder ved verbal – og nonverbal kommunikation 
Opmærksomhedspunkter i planlægningen af en samtale – hvordan skal vi samtale – hvad er indholdet – hvad er relationen Konfliktkommunikation – forholdemåder og værktøjer 
Den svære eller nødvendige samtale – forholdemåder og værktøjer
Hjemmeopgave

Læs mere Læs mindre

Modul 3 - Når ledelse handler om ændringer og forandringer 

Som leder skal du lede, inspirere og overbevise medarbejderne om nødvendige forandringer – i det små og i det store. Det fordrer stor indsigt i forventelige reaktionsmønstre og i proces- og forandringskommunikation hvis vaner skal brydes, uden produktivitetstab og stor personaleomsætning. Der er mange stemmer og interesser i den faglige, organisatoriske og brugeroplevet kvalitet. 

Dag 1 
Når forandringer udfordrer vaner, kultur, arbejdsgange og adfærd - introduktion til forandringer som vilkår
Reaktionsmønstre på forandringer – hvad kan vi som ledere forvente og hvordan skal vi forholde os – hvad er vores egne reaktionsmønstre 

Dag 2 
Tilrettelæggelse af den gode forandringsproces – inddragelse og involvering – hvordan bygge bro mellem forskellige perspektiver 
Egne udviklingsplaner – teamudvikling, kerneopgave, personlig

Læs mere Læs mindre

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke