Et praksisnært kursus med udgangspunkt i konkrete afgørelser og aktuelle problemstillinger.

Kurset giver en grundlæggende introduktion til området, til reglerne både de offentligretlige og privatretlige, til principper og problemstillinger, som man løber ind i på området.

Kurset lægger vægt på, at kursisterne involveres i forløbet via cases og fælles drøftelser. Vi tager i øvrigt gerne konkrete spørgsmål eller problemstillinger op, som er aktuelle hos deltagerne.

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Målgruppen er primært nye eller mindre erfarne sagsbehandlere, men også sagsbehandlere, som gerne vil have et brush up på området.