Arbejder du med grøn omstilling og skal du have borgerne involveret så har DeltagerDanmark og Komponent lavet et læringslaboratorium som giver jer fornyet energi og ny viden omkring aktivt medborgerskab.  

Et kursus der styrker jeres tilgang til lokale handlingsfællesskaber gennem aktionsforskning som vil give ny inspiration, metoder og værktøjer til hvordan du griber aktivt medborgerskab og samhandling an.  

En løftestang der vil bidrage til fremdrift trods høj kompleksitet og ofte modsatrettede krav og forventninger. Læringsrummet er også for dig som er kørt fast i samarbejdes vanskelige kunst, og måske også er lidt mismodig i forhold til “value for money” af den investerede sociale og økonomiske kapital.  

Vi har sat alle kræfter ind på at du kommer til at arbejde med en bred vifte af perspektiver som vil udfordre dit mindset og ændre din måde at samarbejde så du får fornyet energi til at indgå i dialoger med borgere og erhvervsliv. 

Kurset består af 2 særskilte dage samt et længere tidsrum til prøvehandlinger herimellem, så du i praksis kan afprøve hvilke rammer og tilgange der mest hensigtsmæssigt fremmer og understøtter lokal foretagsomhed eller mobiliserer borgere og lokale aktører bedst rundt om konkrete, praktiske og effektive klima-handlinger. 

Læringsmål: 

Skabe et læringsrum for tvivl og usikkerhed for at blive klogere på hvordan man håndtere manglen på kontrol i samarbejder og håndtering af den dobbelte myndighedsrolle.   

Skabe et læringsrum med et solidt teoretisk afsæt for samspil, involvering, relationsskabelse, interessent interesser og egne præferencer for kommunikation.   

Bidrage med viden og metoder om interesseafvejning i et strategisk perspektiv og synergieffekter mellem interesseoverlap, med respekt for det politiske rum.  

Introducere metoder og faciliteringsværktøjer der inspirerer dig og organisationen til at drive den grønne dagsorden frem i samspil med borgere. 


Uddybende baggrund 

Klimahandlingsplaner er handleplaner for en grønnere fremtid som ingen kommuner kan stå alene med at udfolde. Grøn omstilling er en sag som samler lokalsamfund, borgere og forvaltninger på kryds og tværs i nye samarbejder. Disse samarbejder er en kæmpe ressource, der både kan og vil bidrage med nye og anderledes klimaløsninger, uden at skelne til hvilke kasser pengene kommer fra.  

Og den grønne omstilling kalder på os alle og alle samfundssektorer vil blive berørt, men indtage forskellige roller - men fællesnævneren er, at vi alle skal i spil.  

Derfor er samarbejde og samråd en nødvendighed, når løsninger på lokale omstillingsindsatser skal findes, der overgår kommunens egne beføjelser og kapacitet. Samtidig ved vi at den grønne dagsorden indeholder komplekse problemstillinger med overlappende interesser og formål som sættes i spil klogt. 

På dette kursus kommer du på forkant med omstillingsindsatsen. Vi arbejder med hvordan man lykkes bedre med grønne projekter, hvis de drivende kræfter bag projektet indtræder i en mere faciliterende funktion.  

Reduktionsplaner kræver at man inddrager aktører. Men ligeså vigtigt skal borgerne engageres, have medindflydelse og forstå hvorfor forandringen der skal ske lokalt, er noget som vedrører dem og kræver deres opbakning.  

Undervisere 

Alice Holmberg, Chefkonsulent Komponent 
Mads Schou, Konsulent DeltagerDanmark 
Ruth Gøjsen, Chef for organisation og læring, DeltagerDanmark 

Varighed: 2 dage
Er du i målgruppen?

Fagligt er målgruppen for kurset bevidst bred, for her arbejder vi ikke ned i fag-fagligheden, men sætter fokus på den grønne aktørinddragelse. Vi ved de forskellige perspektiver kan krydsforstøve og give hver enkelt kursusdeltager flere konkrete greb og brede inspiration med hjem. Metoderne, vi gennemgår i løbet af dagen, er relevante for alle faglighederne. Vi faciliterer samarbejdet og den gensidige inspiration - fra dagtilbudsleder til klimakonsulent, eller byplanlægger til frivillighedskoordinator! 

Fælles vil være at du enten:  

  • Er i gang med at udføre handlingsplan;  

  • Har fået til opgave at formulere en grøn plan eller strategi, hvor aktørinddragelse spiller en rolle 

  • Skal få borgerne med på omstillingen;  

  • Har opgaven med at facilitere eller deltage i borgerinitiativer omkring grøn omstilling  

Vi opfordrer til flere deltagere fra én kommune. Det hjælper med forankring og spredning i organisationen og muliggør gensidig støtte lokalt – også ud over kursusperioden. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek