Kurset giver dig indsigt i og forståelse for de grundlæggende lejeretlige principper i alle lejeforholdets faser, herunder alle relevante emner vedrørende lejeforholdets indgåelse, beståen og ophør.

Kurset er oplagt til dig, som har brug for en gennemgang af lejelovgivningen fra A-Z og for at drøfte problemstillinger med kolleger og undervisere. Endvidere er kursus også relevant, hvis du bare har brug for en genopfriskning af reglerne og/eller opdatering i forhold til nyeste praksis.

På kurset vil de væsentligste spørgsmål vedr. boliglejeforholdet blive behandlet med udgangspunkt i følgende emner:

 • Lejelovgivningens anvendelsesområde
 • Lejeaftalens indgåelse – blanketter
 • Depositum, forudbetalt leje og betaling af leje
 • Vedligeholdelse og mangler
 • Lejens størrelse og regulering, herunder reglerne om det lejedes værdi, omkostningsbestemt leje og småhussager
 • Forbedringer og forbedringsforhøjelser
 • Udlejers adgang til det lejede
 • Brugsrettens overgang til andre (fremleje og bytte)
 • Opsigelse og ophævelse
 • Istandsættelse ved fraflytning og tilbagebetaling af depositum
 • Forbrugsregnskaber
 • Husordenssager
 • Huslejenævns- og boligretskompetence

Kurset vil også berøre sammenskrivningen af leje- og boligreguleringsloven, som træder i kraft 1. juli 2022 samt nyheder, forslag og evt. lovændringer i forhold til organisering af landets huslejenævn og sekretariater fremadrettet.

Underviserne vil tage udgangspunkt i den nyeste praksis fra huslejenævn og domstole.

Kurset berører ikke reglerne vedrørende udleje af kommunale ældreboliger eller anden udlejning i henhold til almenlejeloven.

På kurset vil der ikke mindst også være rig mulighed for at netværke – både under og efter selve kursusdagene – samt selvfølgelig tid til sparring med medkursister og undervisere med udgangspunkt i netop jeres problemstillinger.

Opbygning

 • Kurset afholdes over tre sammenhængende dage.
 • Særlige forhold:
  • Kursister bedes medbringe egen computer og egen lovsamling (lejeloven og boligreguleringsloven) på dette kursus.

Undervisere

Michael Bech Jørgensen, sekretariatsleder, faglig chef, sekretariatet for Husleje- og Beboerklagenævnene samt Hegnssynet i Aarhus Kommune

Claus Rohde, Landsdommer, Vestre Landsret

 

10.975 kr.
Sted og startdato
Middelfart: 20. september 2022
Varighed: 3 dage
Se alle dage og tidspunkter
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
20.09.2022 kl. 10:00 - 22.09.2022 kl. 15:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Målgruppen er bl.a. ledere og medarbejdere i kommunerne, regioner og stat, som arbejder med lejemål udlejet efter lejeloven og boligreguleringsloven samt medarbejdere, huslejenævnsformænd og -medlemmer ved landets huslejenævn samt ejendomsadministratorer i det private, retshjælp, lejer- og udlejerforeninger, advokater og ejendomsmæglere.

Program

Morgenmad og ankomst
Velkomst og kursusstart
Overblik over lejelovgivningen og dens anvendelsesområde
Claus Rohde
Ejendomsbegrebet
Michael Bech Jørgensen
Frokost og opgave om lejelovgivningens anvendelsesområde
Gennemgang af opgave
Claus Rohde
Indgåelse af lejeaftaler
Claus Rohde
Depositum og forudbetalt leje
Claus Rohde
Mangler
Michael Bech Jørgensen
Vedligeholdelse
Michael Bech Jørgensen
Vedligeholdelseskonti
Michael Bech Jørgensen
Fraflytning og flytteopgør
+ opgave og gennemgang heraf
Michael Bech Jørgensen
Middag
Morgenbuffet
Lejens fastsættelse – Det lejedes værdi
Claus Rohde
Lejeforhøjelse – LL §§ 47-49
Claus Rohde
Regulerede lejemål
Claus Rohde
Småhuse
Claus Rohde
Fri lejefastsættelse
Michael Bech Jørgensen
Forhåndsgodkendelse
Michael Bech Jørgensen
Opgave om lejefastsættelse
Michael Bech Jørgensen
Frokost
Gennemgang af opgave
Michael Bech Jørgensen
Lejeregulering
Claus Rohde
Skatter og afgifter
Claus Rohde
Trappeleje/indeksregulering og kombinationsklausuler
Claus Rohde
Erhvervslejemål
Claus Rohde
Omkostningsbestemt leje
Claus Rohde og Michael Bech Jørgensen
Opgave om omkostningsbestemt leje
Claus Rohde
Middag
Morgenbuffet
Gennemgang af opgave om omkostningsbestemt leje
Claus Rohde
Forbedringsforhøjelser
Michael Bech Jørgensen
Brugsrettens overgang
Claus Rohde
Lejemålets ophør – opsigelse og ophævelse
Claus Rohde
Frokost
Lejemålets ophør – opsigelse og ophævelse - forsat
Claus Rohde
Forbrugsregnskaber
+ opgave og gennemgang heraf
Michael Bech Jørgensen
Huslejenævn, boligret og husordenssager
Michael Bech Jørgensen
Kursusafslutning – hjemrejse

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke