Kurset giver dig indsigt i og forståelse for de grundlæggende lejeretlige principper i alle lejeforholdets faser, herunder alle relevante emner vedrørende lejeforholdets indgåelse, beståen og ophør.

Kurset er oplagt til dig, som har brug for en gennemgang af lejelovgivningen fra A-Z og for at drøfte problemstillinger med kolleger og undervisere. Endvidere er kursus også relevant, hvis du bare har brug for en genopfriskning af reglerne og/eller opdatering i forhold til nyeste praksis.

På kurset vil de væsentligste spørgsmål vedr. boliglejeforholdet blive behandlet med udgangspunkt i følgende emner:

 • Lejelovgivningens anvendelsesområde
 • Lejeaftalens indgåelse – blanketter
 • Depositum, forudbetalt leje og betaling af leje
 • Vedligeholdelse og mangler
 • Lejens størrelse og regulering, herunder reglerne om det lejedes værdi, omkostningsbestemt leje og småhussager
 • Forbedringer og forbedringsforhøjelser
 • Udlejers adgang til det lejede
 • Brugsrettens overgang til andre (fremleje og bytte)
 • Opsigelse og ophævelse
 • Istandsættelse ved fraflytning og tilbagebetaling af depositum
 • Forbrugsregnskaber
 • Husordenssager
 • Huslejenævns- og boligretskompetence

Kurset vil også berøre sammenskrivningen af leje- og boligreguleringsloven, som træder i kraft 1. juli 2022 samt nyheder, forslag og evt. lovændringer i forhold til organisering af landets huslejenævn og sekretariater fremadrettet.

Underviserne vil tage udgangspunkt i den nyeste praksis fra huslejenævn og domstole.

Kurset berører ikke reglerne vedrørende udleje af kommunale ældreboliger eller anden udlejning i henhold til almenlejeloven.

På kurset vil der ikke mindst også være rig mulighed for at netværke – både under og efter selve kursusdagene – samt selvfølgelig tid til sparring med medkursister og undervisere med udgangspunkt i netop jeres problemstillinger.

Opbygning

 • Kurset afholdes over tre sammenhængende dage.
 • Særlige forhold:
  • Kursister bedes medbringe egen computer og egen lovsamling (lejeloven og boligreguleringsloven) på dette kursus.

Undervisere

Michael Bech Jørgensen, sekretariatsleder, faglig chef, sekretariatet for Husleje- og Beboerklagenævnene samt Hegnssynet i Aarhus Kommune

Claus Rohde, Landsdommer, Vestre Landsret

 

Varighed: 3 dage
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltsværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Målgruppen er bl.a. ledere og medarbejdere i kommunerne, regioner og stat, som arbejder med lejemål udlejet efter lejeloven og boligreguleringsloven samt medarbejdere, huslejenævnsformænd og -medlemmer ved landets huslejenævn samt ejendomsadministratorer i det private, retshjælp, lejer- og udlejerforeninger, advokater og ejendomsmæglere.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke