Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelser og offentliggørelse af bl.a. rettigheder over fast ejendom.

Kurset i digital tinglysning er en introduktion til tinglysningssystemet, hvor du får viden om hvordan du tinglyser og indhenter oplysninger om fast ejendom i og fra tingbogen.

Herunder vil vi også komme ind på de forskellige ejendomstyper (ejerlejligheder, bygning på lejet grund mv.) og hvordan disse håndteres.

På kurset får du indsigt i brugen af digital tinglysning og i kommunens rolle og handlemuligheder i relation til oprettelse af servitutter, påtegninger og aflysninger af servitutter – herunder i samspil med planlovgivningen.

Du får viden og indsigt i kommunens roller herunder:

  • som myndighed
  • som lodsejer
  • som rettighedshaver

og hvilke muligheder der for at pålægge servitutter inden et evt. salg eller med hjemmel i lovgivningen f.eks. plan- eller byggelov.

Tilsvarende kommer vi rundt §42 påtegning iht. til planloven, og hvornår det kræves påtegning og hvornår der ikke gør.

Kurset tager udgangspunkt i den nyeste praksis og opdatering af tinglysningssystemet.

Udbytte

  • Du bliver fortrolig med hvordan man tinglyser servitutter, laver § 42- påtegning i henhold til planloven.
  • Du bliver fortrolig med at indhente oplysninger om fast ejendom i og fra tingbogen.
  • Du får viden og indsigt i hvordan du underskriver digitalt, aflyser og håndterer en fuldmagt
  • Du får viden og indsigt i servitutter i lokalplaner, herunder ophævelse ved lokalplan og ekspropriation

Kursusform

Kurset består af en række dialogbaserede oplæg og tilhørende demonstrationer af tinglysningssystemet i praksis. Det giver dig som deltager en god teoretisk forståelse for hvorfor tinglysningssystemet fungerer, som det gør og en praktisk indføring i hvordan du selv kan operere og navigere i tinglysningssystemet.


Undervisere

Landinspektør, Partner Thomas Skouenborg, LIFA A/S
Specialist Christine Meldgaard Thorsen, Aarhus Kommune

3.725 kr.
Sted og startdato
Middelfart: 15. november 2023
Se alle dage og tidspunkter
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.
15. november 2023 kl. 9:30 - 17:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Kurset er målrettet ansatte i kommunerne, der beskæftiger sig med servitutter – herunder oprettelse, påtegning og aflysning af servitutter, men er også relevant for medarbejdere der beskæftiger sig med planlægning og byggesagsbehandling– og derigennem kommer i berøring med servitutter.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke