Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelser og offentliggørelse af bl.a. rettigheder over fast ejendom.

Kurset i digital tinglysning er en introduktion til tinglysningssystemet, hvor du får viden om hvordan du tinglyser og indhenter oplysninger om fast ejendom i og fra tingbogen.

Herunder vil vi også komme ind på de forskellige ejendomstyper (ejerlejligheder, bygning på lejet grund mv.) og hvordan disse håndteres.

På kurset får du indsigt i brugen af digital tinglysning og i kommunens rolle og handlemuligheder i relation til oprettelse af servitutter, påtegninger og aflysninger af servitutter – herunder i samspil med planlovgivningen.

Du får viden og indsigt i kommunens roller herunder:

  • som myndighed
  • som lodsejer
  • som rettighedshaver

og hvilke muligheder der for at pålægge servitutter inden et evt. salg eller med hjemmel i lovgivningen f.eks. plan- eller byggelov.

Tilsvarende kommer vi rundt §42 påtegning iht. til planloven, og hvornår det kræves påtegning og hvornår der ikke gør.

Kurset tager udgangspunkt i den nyeste praksis og opdatering af tinglysningssystemet.

Udbytte

  • Du bliver fortrolig med hvordan man tinglyser servitutter, laver § 42- påtegning i henhold til planloven.
  • Du bliver fortrolig med at indhente oplysninger om fast ejendom i og fra tingbogen.
  • Du får viden og indsigt i hvordan du underskriver digitalt, aflyser og håndterer en fuldmagt
  • Du får viden og indsigt i servitutter i lokalplaner, herunder ophævelse ved lokalplan og ekspropriation

Kursusform

Kurset består af en række dialogbaserede oplæg og tilhørende demonstrationer af tinglysningssystemet i praksis. Det giver dig som deltager en god teoretisk forståelse for hvorfor tinglysningssystemet fungerer, som det gør og en praktisk indføring i hvordan du selv kan operere og navigere i tinglysningssystemet.


Undervisere

Landinspektør, Partner Thomas Skouenborg, LIFA A/S
Specialist Christine Meldgaard Thorsen, Aarhus Kommune

Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Kurset er målrettet ansatte i kommunerne, der beskæftiger sig med servitutter – herunder oprettelse, påtegning og aflysning af servitutter, men er også relevant for medarbejdere der beskæftiger sig med planlægning og byggesagsbehandling– og derigennem kommer i berøring med servitutter.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
landskab
Chefkonsulent
Sigga Birkvad