Et uddannelsesforløb for sjakbajser, team- og holdledere o.lign.

Kommunal Entreprenørforum har i samarbejde med Komponent udviklet et lederforløb for dig som skaber resultater sammen med og gennem andre.  

Mange sjakbajser, team og holdledere opfatter ikke sig selv som ledere, men udøver faktisk ledelse når de leder og fordeler arbejdet blandt kollegerne, på vegne af deres arbejdsgiver.  

Derfor er det vigtig, at de bliver klædt ordentlig på til lederopgaven, og det fokus har vi på lederuddannelsen Entreprenørledelse i 1. række. 

Uddannelsen tager fat om det at mestre lederjobbet. For at kunne mestre lederjobbet, kræver det en viden omkring det at agere som leder – og ikke mindst opfatte sig selv som leder.

Gennem 3 moduler arbejder vi med det personlige ledelsesrum, kommunikation og forandringer som vilkår. 

Lederforløbet rummer den ekstra dimension, at underviserne dels har bred ledererfaring generelt, men også specifikt som ledere og chefer fra lige netop det arbejdsfelt deltagerne kommer fra. 
Der er altså tale om en meget praksisnær og for deltagerne relevant uddannelse, som vil være med til at sikre den meget vigtige sammenhængskraft for din organisation, men værktøjer som kan anvendes fra dag 1.

Gennem 3 moduler arbejder vi med det personlige ledelsesrum, kommunikation og forandringer som vilkår. 

Forudsætningen for deltagelse er som udgangspunkt at man har ledelsesmæssige opgaver – men kurset vil også kunne tjene som et førlederforløb. 

Modul 1 - At være leder - Ledelse, krydspres, teamledelse og situationsbestemt ledelse

Modul 2 - Kommunikation og samarbejde - Dialog, konflikter og den svære samtale

Modul 3 - Kerneopgaven og forandringsledelse

Den Kommunale Kompetencefond
Det kan være muligt for visse medarbejdergrupper at søge midler fra Den Kommunale Kompetencefond til denne uddannelse.

Undervisere

Chefcoach & Manager Frank Bertelsen, BCC Bertelsen Coach & Consult
Driftschef Carsten Leth, Materielgården, Roskilde Kommune
Underviser og rådgiver med stor kommunal ledererfaring, Leo Kristoffersen 
Chefkonsulent John Møldrup, Komponent

15.175 kr.
Sted og startdato
Fredericia: 15. november 2023
Varighed: 6 dage
Se alle dage og tidspunkter
Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia

Modul 1
15. november kl. 8.00 - 16. november 2023 kl. 15.00

Modul 2
17. januar kl. 8.00 - 18. januar 2024 kl. 15.00

Modul 3
6. marts kl. 8.00 - 7. marts 2024 kl. 15.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Bemærk - overnatning er ikke med i prisen. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Overnatning er ikke med i prisen. Ønsker du overnatning kan du kontakte Severin på 6341 9100 eller jv@severinkursuscenter.dk. Afregning sker også direkte med hotellet.

Er du i målgruppen?

Serviceledere, teamledere, koordinatorer og holdledere o.lign. - ledere som arbejder i forreste linje.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke