En uddannelse for dig som arbejder i 1. række indenfor Drift og Service.  

KEF – Kommunal Drift og Service har i samarbejde med Komponent udviklet et lederforløb for dig som arbejder i 1. række indenfor Drift og Service.  

Dig som hver dag skaber resultater sammen med og gennem andre og derfor udøver ledelse og derfor har behov for viden om det at agere som leder – og ikke mindst opfatte sig selv som leder.  

En praksisnær uddannelse som understøttes af undervisernes egen brede ledererfaring som har rod i dit arbejdsfelt.  

Uddannelsens opbygning 

Modul 1 - At være leder - Ledelse, krydspres, teamledelse og situationsbestemt ledelse 

Modul 2 - Kommunikation og samarbejde - Dialog, konflikter og den svære samtale 

Modul 3 - Kerneopgaven og forandringsledelse 

Uddannelsen er så praksisnær at du efter hvert modul kan gå hjem og afprøve ny viden og værktøjer, indenfor dit personlige ledelsesrum, kommunikation og når du skal stå for en forandring.  

Tilsvarende er dagene tilrettelagt så du vil føle dig hørt og set i undervisningen hvor der er god plads til erfaringsudveksling og spørgsmål til oplæg og værktøjer. 
 

Den Kommunale Kompetencefond

Tidligere deltagere har søgt og fået bevilliget midler fra Den kommunale Kompetencefond til uddannelsen. Derfor en opfordring til at indsende en ansøgning.
 

Undervisere

Chefcoach & Manager Frank Bertelsen, BCC Bertelsen Coach & Consult
Underviser og rådgiver med stor kommunal ledererfaring, Leo Kristoffersen 
Chefkonsulent John Møldrup, Komponent

Varighed: 6 dage
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Bemærk - overnatning er ikke med i prisen. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Overnatning er ikke med i prisen. 

Er du i målgruppen?

Medarbejdere varetager ledelsesmæssige opgaver indenfor Drift og service, men vil også kunne være for dig som er undersøgende på om du skal påtage dig en lederrolle – altså som en slags før-lederforløb.  

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke