Kurset giver dig indsigt i og forståelse for de grundlæggende lejeretlige principper i alle lejeforholdets faser, herunder alle relevante emner vedrørende lejeforholdets indgåelse, beståen og ophør.

Kurset er oplagt til dig, som har brug for en gennemgang af lejelovgivningen fra A-Z og for at drøfte problemstillinger med kolleger og undervisere. Endvidere er kursus også relevant, hvis du bare har brug for en genopfriskning af reglerne og/eller opdatering i forhold til nyeste praksis.

På kurset vil de væsentligste spørgsmål vedr. boliglejeforholdet blive behandlet med udgangspunkt i følgende emner:

 • Lejelovgivningens anvendelsesområde
 • Lejeaftalens indgåelse – blanketter
 • Depositum, forudbetalt leje og betaling af leje
 • Vedligeholdelse og mangler
 • Lejens størrelse og regulering, herunder reglerne om det lejedes værdi, omkostningsbestemt leje og småhussager
 • Forbedringer og forbedringsforhøjelser
 • Udlejers adgang til det lejede
 • Brugsrettens overgang til andre (fremleje og bytte)
 • Opsigelse og ophævelse
 • Istandsættelse ved fraflytning og tilbagebetaling af depositum
 • Forbrugsregnskaber
 • Husordenssager
 • Huslejenævns- og boligretskompetence

Kurset vil også berøre sammenskrivningen af leje- og boligreguleringsloven, som træder i kraft 1. juli 2022 samt nyheder, forslag og evt. lovændringer i forhold til organisering af landets huslejenævn og sekretariater fremadrettet.

Underviserne vil tage udgangspunkt i den nyeste praksis fra huslejenævn og domstole.

Kurset berører ikke reglerne vedrørende udleje af kommunale ældreboliger eller anden udlejning i henhold til almenlejeloven.

På kurset vil der ikke mindst også være rig mulighed for at netværke – både under og efter selve kursusdagene – samt selvfølgelig tid til sparring med medkursister og undervisere med udgangspunkt i netop jeres problemstillinger.

Opbygning

 • Kurset afholdes over tre sammenhængende dage.
 • Særlige forhold:
  • Kursister bedes medbringe egen computer og egen lovsamling (lejeloven og boligreguleringsloven) på dette kursus.

Undervisere

Michael Bech Jørgensen, sekretariatsleder, faglig chef, sekretariatet for Husleje- og Beboerklagenævnene samt Hegnssynet i Aarhus Kommune

 

11.975 kr.
Sted og startdato
Vejle: 24. september 2024
Varighed: 3 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle
24. september kl. 10.00 - 26. september 2024 kl. 15.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltsværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Målgruppen er bl.a. ledere og medarbejdere i kommunerne, regioner og stat, som arbejder med lejemål udlejet efter lejeloven og boligreguleringsloven samt medarbejdere, huslejenævnsformænd og -medlemmer ved landets huslejenævn samt ejendomsadministratorer i det private, retshjælp, lejer- og udlejerforeninger, advokater og ejendomsmæglere.

Program

Morgenmad og ankomst
Velkomst og kursusstart
Overblik over lejelovgivningen og dens anvendelsesområde
Ejendomsbegrebet
Frokost og opgave om lejelovgivningens anvendelsesområde
Gennemgang af opgave
Indgåelse af lejeaftaler
Depositum og forudbetalt leje
Mangler
Vedligeholdelse
Vedligeholdelseskonti
Fraflytning og flytteopgør
+ opgave og gennemgang heraf
Middag
Morgenbuffet
Lejens fastsættelse – Det lejedes værdi
Lejeforhøjelse – LL §§ 47-49
Regulerede lejemål
Småhuse
Fri lejefastsættelse
Forhåndsgodkendelse
Opgave om lejefastsættelse
Frokost
Gennemgang af opgave
Lejeregulering
Skatter og afgifter
Trappeleje/indeksregulering og kombinationsklausuler
Erhvervslejemål
Omkostningsbestemt leje
Opgave om omkostningsbestemt leje
Middag
Morgenbuffet
Gennemgang af opgave om omkostningsbestemt leje
Forbedringsforhøjelser
Brugsrettens overgang
Lejemålets ophør – opsigelse og ophævelse
Frokost
Lejemålets ophør – opsigelse og ophævelse - forsat
Forbrugsregnskaber
+ opgave og gennemgang heraf
Huslejenævn, boligret og husordenssager
Kursusafslutning – hjemrejse

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
landskab
Chefkonsulent
Sigga Birkvad