Få en gennemgang af lovgivningen omkring sagsbehandling samt de væsentligste sagstyper i sådanne nævn – og bliv klar til en professionel og effektiv sekretariatsbetjening.

Husleje- og beboerklagenævn behandler sager i henhold til primært tre lovområder; lejeloven, boligreguleringsloven og almenlejeloven.

Komponent har udarbejdet et kursus der stiller skarpt på den professionelle og effektive sekretariatsbetjening samt håndtering af hyppigt forekomne problemstillinger og faldgruber på nævnsområdet. Herunder sagsbehandling, journalisering og arkivering, sekretærfunktion i forhold til nævnsmedlemmerne og tilrettelæggelse af alle praktiske forhold omkring nævnets arbejde og mødeafviklingen.


Desuden vil kurset også berøre sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven, nyheder og forslag i forhold til organisering af huslejenævn fremadrettet og styrkelse af fremlejetagerens retssikkerhed og huslejenævnets rolle i den sammenhæng. Herudover gennemgås de væsentligste sagstyper, herunder lejefastsættelse i forskellige typer ejendomme, sager om vedligeholdelse, fraflytning, forbrugsregnskaber, husorden samt forbedringer.

Kurset tager afsæt i jeres hverdagspraksis, og undervisningen vil derfor veksle mellem indlæg og læringsdialoger, og vil tage udgangspunkt i den nyeste nævns- og retspraksis på området.

Kurset henvender sig til nye nævnsmedlemmer samt nævnssekretærer og –formænd, men også mere erfarne, der har brug for at få genopfrisket et eller flere områder – eller få gode råd og ideer til at opnå en mere effektiv sekretariatsbetjening.

Undervisere

Michael Bech Jørgensen, sekretariatsleder, faglig chef, sekretariatet for Husleje- og Beboerklagenævnene

Claus Rohde, Landsdommer, Vestre Landsret

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristen.
Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til nævnsmedlemmer samt nævnssekretærer og –formænd.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke