Regeringen har sat et mål på at Danmark senest i 2030 vil være 100 pct. forsynet med grøn gas. Dato og sted kommer senere. Forhåndstilmeld dig kurset allerede nu. Vi regner med at udbyde kurset med afholdelse i 2023

Med klimaaftalen om grøn strøm og varme fra juni 2022 er den politiske ambition, at der ikke skal anvendes gas til rumvarme i danske husstande fra 2035, samt at Danmark senest i 2030 vil være 100 pct. forsynet med grøn gas. 
Aftalepartierne er enige om at øge farten på den grønne omstilling og give adgang til billig fjernvarme.
Aftalen lægger op til en forenkling af godkendelsesprocessen for fjernvarmeprojekter i 2022 og 2023. Konkrete projektforslag, der indfrier den samlede varmeplan, kan undtages fra projektbekendtgørelsens samfundsøkonomikrav, hvis den samlede varmeplan er samfundsøkonomisk fordelagtig, har været i offentlig høring, og er godkendt af kommunalbestyrelsen.

Samtidig indgik Regeringen og KL en aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne. Ifølge aftalen gennemfører kommunerne planlægning og fjernvarmeselskaberne udarbejder projektforslag for udrulning af fjernvarme hurtigst muligt, med henblik på at kommunerne kan godkende projektforslagene inden udgangen af 2023.

Kommunerne har med andre ord en væsentlig rolle at spille i den grønne omstilling via varmeplanlægningen. Kommunerne har allerede taget fat på med vedtagelsen af strategiske varmeplaner i 2022. Og det fortsætter, når planerne i 2023 skal udmøntes ved udarbejdelse og godkendelse af konkrete projektforslag i praksis.

Komponent har fokus på den grønne omstilling og tilbyder en introdag til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen for nye medarbejdere indenfor energiplanlægning.

Efter kurset vil du have viden om og indsigt i hvordan du administrerer og behandler projektforslag i overensstemmelse med lovgivning og den fremtidige forsyningssikkerhed i kommunen.

Undervisere

Advokat og indehaver Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet energi & miljø
Advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet energi & miljø

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kursus for nye medarbejdere indenfor energiplanlægning.

Kommunale planlæggere og sagsbehandlere, der arbejder med varmeplanlægning i et strategisk perspektiv og de kommunale byggemyndigheder som har ansvaret for projektgodkendelser af kollektive varmeforsyningsanlæg efter varmeforsyningsloven.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek