Regeringen har sat et mål på 70 pct. CO2-reduktion i 2030 og det er i høj grad energiområdet der skal lede vejen.

For at kickstarte denne omstilling indgik regeringen i 2000 en bred klimaaftale på energi og industri og siden er der løbende kommet ny lovgivning, strategier, revideret vejledninger, tilskudspuljer mv. på energi- og varmeområdet. Alle med stor betydning for kommunernes arbejde med strategisk energi- og varmeplanlægning. Regering planlægger flere tiltag på dette område i de kommende år, da alle virkemidler for at nå regeringens klimamål skal være vedtaget i 2025.

Varmeplan Danmark 2021 Ålborg Universitet peger på at den fremtidige energi- og varmeforsyning, der skal understøtte kommunernes DK2020 klimamål, består af et mix af flere forskellige grønne energikilder (geotermi, sol, vind, varmepumper, biogas, power-to-x mv.) og kræver en omfattende elektrificering af samfundet.

Kommunerne har et stort ansvar for at drive den grønne omstilling af varmesektoren og den fremtidige forsyningssikkerhed på den mest omkostningseffektive måde. Den fremtidige energi- og varmeplanlægning kræver langsigtede og strategiske valg. Det handler om et sammenkoblet og digitalt energisystem, fokus på energieffektivisering og energirenovering, samt kendskab til lokale forhold og koordinering med alle relevante aktører (forsyninger, netselskaber, virksomheder, borgere, brancheforeninger, organisationer mv. Strategisk energi- og varmeplanlægning er vejen frem. Myndighedsbehandling af projektgodkendelser handler derfor både om korrekt myndighedsbehandling men også om at have det lange lys på i forhold til den grønne omstilling.

Komponent har fokus på den grønne omstilling og tilbyder en introdag til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen for nye medarbejdere indenfor energiplanlægning.

Efter kurset vil du have viden om og indsigt i hvordan du administrer og behandler projektforslag i overensstemmelse med lovgivning og den fremtidige forsyningssikkerhed i kommunen.

Undervisere

Advokat, partner og phd, Pernille Aagaard Truelsen, Energi og Miljø
Advokatfuldmægtig Helle Qvortrup Bachmann, Energi og Miljø
Søren Magnussen, erfaren kommunal varmeplanlægger, nu seniorkonsulent Dansk Fjernvarme

3.495 kr.
Sted og startdato
Middelfart: 6. september 2022
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
06.09.2022 kl. 09:30 - kl. 16:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Kursus for nye medarbejdere indenfor energiplanlægning.

Kommunale planlæggere og sagsbehandlere, der arbejder med varmeplanlægning i et strategisk perspektiv og de kommunale byggemyndigheder som har ansvaret for projektgodkendelser af kollektive varmeforsyningsanlæg efter varmeforsyningsloven.

Program

Ankomst og morgenkaffe
Velkomst og gensidig præsentation
Overordnet rammesætning af den grønne omstilling af varmesektoren og den fremtidige forsyningssikkerhed
V/ Specialkonsulent Maja Clemmesen KL – medvirker virtuelt
Varmeforsyningsloven – ansvar og pligter – tilbageblik og fremsyn
Etablering af de kollektive systemer og rammer for udrulning
Lovens formålsparagraffer og underliggende kapitler
Kommunens ansvar for planlægning af varmeforsyning
V / Advokat Pernille Aagaard Truelsen Energi og Miljø
Strække ben
Projektbekendtgørelsen
Kommunens ansvar
Sagsgang
V/ Energi og Miljø
Frokost
360 grader rundt om gaskonvertering
V/ Seniorkonsulent Søren Magnussen, Dansk Fjernvarme
Projektforslaget sammenhæng med anden planlægning
DK2020 klimaplaner, strategisk energiplan, varmeplaner og planstrategi
V/ Seniorkonsulent Søren Magnussen, Dansk Fjernvarme
Kaffepause
Projektforslag og den kommunale myndighedsbehandling
A-Z kommunal myndighedsbehandling, herunder forsynings- og tilslutningspligt
Læringsopsamling og de sidste spørgsmål
V/ Energi og Miljø
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek