Strategisk Energi- og varmeplanlægning.

Regeringen har sat et mål på 70 pct. CO2-reduktion i 2030 og det er i høj grad energiområdet der skal lede vejen. For at kickstarte denne omstilling indgik regeringen i 2000 en bred klimaaftale på energi og industri og siden er der løbende kommet ny lovgivning, strategier, revideret vejledninger, tilskudspuljer mv. på energi- og varmeområdet. Alle har de stor betydning for kommunernes arbejde med strategisk energi- og varmeplanlægning. Regering planlægger flere tiltag på dette område i de kommende år, da alle virkemidler for at nå regeringens klimamål skal være vedtaget i 2025.

Varmeplan Danmark 2021, Ålborg Universitet peger på at den fremtidige energi- og varmeforsyning, der skal understøtte kommunernes DK2020 klimamål, består af et mix af flere forskellige grønne energikilder (geotermi, sol, vind, varmepumper, biogas, power-to-x mv.) og kræver en omfattende elektrificering af samfundet.

Kommunerne har et stort ansvar for at drive den grønne omstilling af varmesektoren og den fremtidige forsyningssikkerhed på den mest omkostningseffektive måde. Den fremtidige energi- og varmeplanlægning kræver langsigtede og strategiske valg, et sammenkoblet og digitalt energisystem, fokus på energieffektivisering og energirenovering, samt kendskab til lokale forhold og koordinering med alle relevante aktører (forsyninger, netselskaber, virksomheder, borgere, brancheforeninger, organisationer mv. Strategisk energi- og varmeplanlægning er vejen frem. Myndighedsbehandling af projektgodkendelser handler derfor både om korrekt myndighedsbehandling men også om at have det lange lys på i forhold til den grønne omstilling.

Komponent udbyder derfor et kursus for erfarne kommunale energi- og varmeplanlæggere med fokus på projektgodkendelser i et energistrategisk perspektiv, herunder trædesten til en evt. kommende strategisk varmeplan.

Efter kurset vil du kunne medvirke til en helhedsorienteret sagsbehandling som sikrer en omkostningseffektiv energi- og varmeforsyning hvor projektansøgninger kobler sig til kommunens strategisk byplanlægning, klimaplan og anden øvrig planlægning.

Undervisere

Advokat, partner og phd, Pernille Aagaard Truelsen, Energi og Miljø
Advokatfuldmægtig Helle Qvortrup Bachmann, Energi og Miljø
Søren Magnussen, erfaren kommunal varmeplanlægger, nu seniorkonsulent Dansk Fjernvarme

7.750 kr.
Sted og startdato
Middelfart: 27. september 2022
Varighed: 2 dage
Se alle dage og tidspunkter
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
27.09.2022 kl. 09:30 - 28.09.2022 kl. 15:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kommunale planlæggere og sagsbehandlere, der arbejder med varmeplanlægning i et strategisk perspektiv og de kommunale byggemyndigheder som har ansvaret for projektgodkendelser af kollektive varmeforsyningsanlæg efter varmeforsyningsloven.

Kurset forudsætter en grundlæggende viden om kommunens muligheder og pligter i forhold til varmeforsyningsloven.

Program

Ankomst og morgenkaffe
Velkomst og gensidig præsentation med særligt fokus på de udfordringer vi hver især står overfor i forhold - udfolder sig i grupper
Overordnet rammesætning af den grønne omstilling af varmesektoren og den fremtidige forsyningssikkerhed
V/ Specialkonsulent Maja Clemmesen KL - medvirker virtuelt
Den fremtidige energiforsyning i et samfundsøkonomisk perspektiv
Varmeplan Danmark 2021
Sigtelinjer, data og indsatser
V/ Ålborg universitet
Omstillingen juridiske udfordringer
V/Advokat Pernille Aagaard Truelsen, Energi og Miljø
Frokost
Varmeplanlægningens sammenhæng med anden planlægning
- DK2020 Klimaplaner, strategisk energiplan, varmeplaner
- Projektforslag og eksisterende lokalplanområder
- Projektforslag og nye lokalplaner i byudviklingsområder inkl. ny udstykninger og byggemodning.
- Projektforslag - kommunale bygninger og alment byggeri
V/ Energi og Miljø og Seniorkonsulent Søren Magnussen Dansk fjernvarme
Ansøger og myndighedsperspektiv
Dansk Fjernvarme
V/Seniorkonsulent Søren Magnussen
Projektgodkendelser i et juridisk perspektiv. Herunder forsynings- og tilslutningspligt
Oplæg og dialog
V/ Energi og Miljø
Kaffe og indtjekning undervejs
Case – samfundsøkonomiske beregninger og eksempler på projekter
- Investeringsbeløbet og forudsætningerne
Fælles læringsopsamling
Middag
Ejerskabsstrategier – kommunen som ejer af selskaber og varmecentraler
Selskabsøkonomi, bæredygtig projektøkonomi herunder lånegarantier
Kaffepause
Den komplekse projektgodkendelse efter projektbekendtgørelsen med særlig opmærksomhed på
Investeringsbeløbet og forudsætningerne
- Klar dokumentation for de priser der er valgt, hvis der ikke foreligger det, så kræv dokumentation ellers er det teknologikatalogets priser der skal bruges
- Drift og vedligeholdelsesudgifter
- Tilskudspuljer
- Virkningsgrad
Egne Cases - gruppearbejde
Frokost
Casearbejde fortsat
Fælles læringsopsamling – de komplekse projektgodkendelser
Afrunding af forløbet
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek