Strategisk Energi- og varmeplanlægning.

Regeringen har sat et mål på 70 pct. CO2-reduktion i 2030 og det er i høj grad energiområdet der skal lede vejen. For at kickstarte denne omstilling indgik regeringen i 2000 en bred klimaaftale på energi og industri og siden er der løbende kommet ny lovgivning, strategier, revideret vejledninger, tilskudspuljer mv. på energi- og varmeområdet. Alle har de stor betydning for kommunernes arbejde med strategisk energi- og varmeplanlægning. Regering planlægger flere tiltag på dette område i de kommende år, da alle virkemidler for at nå regeringens klimamål skal være vedtaget i 2025.

Varmeplan Danmark 2021, Ålborg Universitet peger på at den fremtidige energi- og varmeforsyning, der skal understøtte kommunernes DK2020 klimamål, består af et mix af flere forskellige grønne energikilder (geotermi, sol, vind, varmepumper, biogas, power-to-x mv.) og kræver en omfattende elektrificering af samfundet.

Kommunerne har et stort ansvar for at drive den grønne omstilling af varmesektoren og den fremtidige forsyningssikkerhed på den mest omkostningseffektive måde. Den fremtidige energi- og varmeplanlægning kræver langsigtede og strategiske valg, et sammenkoblet og digitalt energisystem, fokus på energieffektivisering og energirenovering, samt kendskab til lokale forhold og koordinering med alle relevante aktører (forsyninger, netselskaber, virksomheder, borgere, brancheforeninger, organisationer mv. Strategisk energi- og varmeplanlægning er vejen frem. Myndighedsbehandling af projektgodkendelser handler derfor både om korrekt myndighedsbehandling men også om at have det lange lys på i forhold til den grønne omstilling.

Komponent udbyder derfor et kursus for erfarne kommunale energi- og varmeplanlæggere med fokus på projektgodkendelser i et energistrategisk perspektiv, herunder trædesten til en evt. kommende strategisk varmeplan.

Efter kurset vil du kunne medvirke til en helhedsorienteret sagsbehandling som sikrer en omkostningseffektiv energi- og varmeforsyning hvor projektansøgninger kobler sig til kommunens strategisk byplanlægning, klimaplan og anden øvrig planlægning.

Undervisere

Advokat, partner og phd, Pernille Aagaard Truelsen, Energi og Miljø

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kommunale planlæggere og sagsbehandlere, der arbejder med varmeplanlægning i et strategisk perspektiv og de kommunale byggemyndigheder som har ansvaret for projektgodkendelser af kollektive varmeforsyningsanlæg efter varmeforsyningsloven.

Kurset forudsætter en grundlæggende viden om kommunens muligheder og pligter i forhold til varmeforsyningsloven.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek