For kommunerne er der rigtig god økonomi i en professionel tilgang til forsikringsområdet og nøgleordene er viden og forebyggelse. Det er udgangspunktet på Den certificerede risikorådgiveruddannelse.
Udgivet den 19-04-2021

Mange af landets kommuner gør det rigtig godt, og lige så mange kunne gøre det bedre. Sådan siger Lars Smedegaard Jespersen, der er forsikringsmægler hos Contea og kursusleder på Den certificerede risikorådgiveruddannelse, når han bliver spurt til, hvordan det står til med kommunernes indsats på forsikringsområdet. 

– Det er meget forskelligt, hvilken tilgang kommunerne har til forsikringsområdet, men i en del kommuner ligger fokus stadig hovedsageligt på at registrere og administrere skader. Og det er rigtig ærgerligt, for der ligger en stor vidensdatabase gemt på området, som kan bruges til at arbejde målrettet med forebyggelse og forbedre indsatsen og økonomien på en forholdsvis stor udgiftspost i det kommunale regnskab, siger Lars Smedegaard Jespersen.

Lær af fortidens ulykker

Ifølge Lars Smedegaard Jespersen handler det om at kigge på tallene en ekstra gang og blive klogere på den risikoprofil, som kommunen har på forskellige områder. Hvor stor er risikoen f.eks. for, at medarbejderne kommer til skade på skolen eller plejehjemmet eller for, at vi modtager erstatningskrav for borgerne, når de falder over en skæv fortovsflise? 

– Når vi ikke bruger vores skadeshistorik aktivt og lærer af den, så ender vi der, hvor udgifterne til forsikringsområdet stille og roligt vokser. Vælger vi i stedet at lade vores viden gøre os klogere, så får vi mulighed for agere i stedet for at reagere og lave nogle kloge investeringer, så vi forebygger, at der sker ulykker. Og det betyder, at vi kan spare penge på både forsikringspolicen og på selvrisikoen, siger Lars Smedegaard Jespersen.

Forebyggelse sparer penge og besvær

Ifølge Anders Blom Monberg fra Protector Forsikring Danmark – en af to store udbydere af forsikring til det offentlige – er netop kommunens indsats omkring forebyggelse en af de ting, som forsikringsselskaberne ser rigtig meget på, når der skal tegnes nye forsikringer.

– I forsikringsbranchen plejer vi at sige, at som det gik i går, sådan går det sandsynligvis også i morgen. Det betyder selvfølgelig, at vi ser rigtig meget på kommunens skadehistorik, når vi giver tilbud på en forsikring. Derfor gør det også en forskel for prisen, hvis en kommune kan dokumentere, at de i flere år har arbejdet med at beskytte sig, og især hvis de er kommet så langt, at det også afspejler sig i skadesstatistikken med f.eks. færre indbrud på skoler eller færre ildspåsættelser, siger Anders Blom Monberg og fortsætter:

– Som udgangspunkt kan man sige, at det altid kan betale sig at passe rigtig godt på sine ting. Er kommunen skarp på forebyggelse, kan de spare penge på forsikring og selvrisiko, men det er også værd at huske, at effektiv forebyggelse sparer kommunen for alt det bøvl, der er forbundet med en skade, og som man ikke kan forsikre sig imod. F.eks. arbejdet med at finde ud af, hvor børnene skal undervises, indtil der er bygget en ny skole, hvis en skole brænder ned.

Risikostyring er en fælles opgave

Ifølge Anders Blom Monberg får flere og flere kommuner øjnene op for, at forsikringsområdet skal prioriteres med dedikerede ressourcer og de rigtige kompetencer. Derudover ser han en tendens til, at forsikringsområdet knyttes tættere til den øverste ledelse:

–  Vil man arbejde professionelt med sine forsikringer, skal indsatserne helt klart forankres øverst i organisationen. Derudover er det vigtigt at få gjort forebyggelsen til en fælles opgave, som også de decentrale led bidrager til at løfte. Derfor handler en del af Den certificerede risikorådgiveruddannelse også om kommunikation, så man bliver klædt på til at få solgt sit budskab internt i kommunen, siger Anders Blom Monberg.

Tre gode råd til at komme i gang med effektiv risikostyring

#1 Sørg for at have nogle mennesker, der arbejder dedikeret med området og har de rigtige kompetencer. Giv dem også et tydeligt mandat, så de bliver i stand til at løfte opgaven.

#2 Før statistik på forsikringsområdet og dyk ned i databaserne og find ud af, hvor I har særlige udfordringer. Det er nemlig der, hvor problemerne er størst, at forebyggelse har den største effekt.

#3 Gør forsikring til en fælles opgave og brug forskellige incitamenter som f.eks. selvrisiko til at sikre, at hele organisationen bidrager til en effektiv risikostyring.

Om Den certificerede risikorådgiveruddannelse

Danske Risikorådgivere udbyder i samarbejde med Komponent og med Contea som kursusleder en risikorådgiveruddannelse, der sætter fokus på risikostyring på strategisk og operationelt plan. Uddannelsen giver dig viden, indsigt, metoder og værktøjer, der sætter dig i stand til at arbejde professionelt med risikostyringsprocessen fra start til slut og at skabe rammerne for de nødvendige forandringsprocesser, der skal til for at skabe en risikostyringskultur blandt ledelse og medarbejdere.

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke