Et praksisnært kursus for dig, som behandler sager om fugt, skimmel, pcb og andre sundhedsfarlige forhold i boliger. Ud over de juridiske procedurer lægges der vægt på den praktiske tilrettelæggelse og håndtering med udgangspunkt i deltagernes konkrete problemstillinger.

Ny pulje til bymidter 2023

Byfornyelsesloven indeholder reglerne om kommunernes forpligtelser over for sundhedsfarlige boliger og om mulighederne for støtte til nedrivning og istandsættelse. Et forslag til ændring af byfornyelsesloven, der udmønter den politiske aftale om ”Mere liv i bymidter og landdistrikter” fra 29. november 2021 forventes at træde i kraft med virkning fra 2023.

Aftalen indebærer, at der afsættes 180,0 mio. kr. i alt i perioden 2022-2027 til fornyelse af bymidter og placering af lokale velfærdscentre. Midlerne skal gå til de mindre og mellemstore byer, hvor bymidterne er præget af butiksdød, og skal hjælpe kommunerne med at igangsætte initiativer, der kan bidrage til, at bymidterne igen bliver et lokalt samlingspunkt og mødested. Med initiativet igangsættes en ny fase i den statslige støtte til byfornyelse, som tidligere har været fokuseret på særligt boligkvalitet i byerne og fornyelse af landsbyer bl.a. gennem nedrivning af faldefærdige bygninger.

Formål

Efter byfornyelsesloven har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med bygninger, som bruges til bolig eller ophold, og gribe ind hvis de af en eller anden grund er sundheds eller brandfarlige, f.eks. på grund af fugt, skimmelsvamp, indeklimaproblemer, ophobning af affald, manglende installationer o. lign.

Stigende problemer med faldefærdige boliger, skimmelsvamp og forekomst af miljø og sundhedsfarlige stoffer som radon og PCB i bygninger har sat fokus på, hvordan kommunerne bedst muligt kan tilrettelægge håndteringen af disse sager både juridisk og praktisk, herunder på tværs af forvaltningerne.

Indhold

Kurset indeholder en grundlæggende gennemgang af de juridiske og praktiske procedurer efter byfornyelsesloven og retssikkerhedsloven samt relevante bestemmelser om økonomisk hjælp til de berørte borgere.

Herudover behandles problematikker i forbindelse med kommunens stillingtagen til, om der foreligger sundhedsfare, herunder benyttelse ekstern teknisk bistand, retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende skimmelsvamp mv. samt problematikker omkring den praktiske tilrettelæggelse af sagsbehandlingen.

Endvidere gennemgås mulighederne for statslig refusion efter byfornyelsesloven i relation til kommunens håndtering af de sundhedsfarlige boliger.

Endelig gennemgås ændringen af byfornyelsesloven om særlig pulje til fornyelse af bymidter, med vægt på betydningen for de sundhedsfarlige boliger.  

Underviser

Chefkonsulent Pia Scott Hansen fra Bolig og Planstyrelsen

3.625 kr.
Sted og startdato
Odense: 27. oktober 2022
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
27.10.2022 kl. 09:00 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Med henblik på at gøre kurset så praksisnært som muligt gennemføres kurset som en kombination af oplæg og diskussion. Kursets indhold vil i videst muligt omfang tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra deltagerne.

Kommunale medarbejdere, som på en eller anden måde arbejder med håndtering af sundhedsfarlige boliger – herunder medarbejdere fra socialforvaltningen, der arbejder med udsatte familier, hvor boligen bl.a. er problemet.

Program

Morgenmad og kaffe
Velkomst og præsentation
Relevant lovgivning til håndtering af sundhedsfarlige boliger
Gennemgang af relevante bestemmelser i byfornyelsesloven og retssikkerhedsloven. Der lægges vægt på kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse, håndtering af processen omkring besigtigelse, forbud og påbud samt forholdet til private og almene udlejere og lejere.
Frokost
Relevant lovgivning - fortsat
Ny pulje til fornyelse af bymidter
Kaffepause
Praktisk tilrettelæggelse af sagsbehandlingen
Genhusning
Kommunernes muligheder for økonomisk hjælp til kondemneringsramte borgere
Opsamling og evaluering
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke