Restaurationsloven er ikke udtømmende, hvilket gør den svær at administrere. Af samme grund sker der ofte fejl i myndighedsbehandlingen af ansøgninger om alkoholbevilling. På dette kursus får du indsigt i retsgrundlaget og lærer, hvordan du servicerer brugergruppen uden at gå på kompromis med korrekt myndighedsbehandling.

Loven om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. (restaurationsloven) indeholder regler om servering af stærke drikke på restaurationer, caféer m.v., herunder forbud mod servering af spiritus for unge under 18 år.

Når du, som ansat i en kommune, skal behandle ansøgninger om alkoholbevilling, skal du både kunne anvende restaurationsloven samt forvaltningsloven, der indeholder regler for sagsbehandling af ansøgningen. Desuden er det vigtigt, at du har et godt samarbejde med politiets bevillingsafdeling. Det betyder, at du for hver ansøgning skal:

  • Foretage en konkret vurdering af de faktiske forhold om virksomheden, herunder virksomhedens økonomiske forhold.
  • Sammenholde disse med restaurationslovens regler om meddelelse af alkoholbevilling, åbningstider m.m.
  • Foretage en vurdering af, om der skal knyttes vilkår og betingelser til afgørelsen.
  • Begrunde afgørelsen.

Dette er både tidskrævende og svært, særligt fordi restaurationsloven kan være vanskelig at forstå. Af samme grund har der udviklet sig forskellige praksisser gennem årene, som "mudrer" billedet yderligere.

”Jeg bad om at deltage på kurset, fordi jeg var usikker på, om jeg sagsbehandlede korrekt og ikke havde kollegaer eller en chef at sparre med. Efter kurset har jeg fået et bedre overblik over lovgivningen, så jeg kan sagsbehandle hurtigere. Jeg er også blevet mindre usikker, fordi jeg har lært at afkode lovgivningen.”
- tidligere kursist

Deltag i denne temadag for at få overblik og indsigt, så du står mere sikkert i din sagsbehandling.

Temadagen omhandler sagsbehandling før og efter en ansøgningsbehandling i et bevillingsnævn. Der vil være oplæg, plenumdrøftelser og erfaringsudveksling blandt deltagerne.

Det lærer du på temadagen:

  • Retsgrundlaget for meddelelse af alkoholbevillinger.
  • Krav og begrænsninger i relation til bevillingen.
  • Principperne for god forvaltningsskik og sagsbehandling.
  • De forvaltningsretlige regler, der skal anvendes ifm. behandlingen af en bevillingsansøgning.

Du er velkommen til at indsende spørgsmål fra din egen hverdag inden temadagen. Send dem gerne i god tid, så vil underviserne sørge for at inddrage dine spørgsmål i undervisningen.


Undervisere

  • Berith Jensen, Juridisk chef i By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Berith V. Jensen | LinkedIn. Berith har stor erfaring med sagsbehandling og forvaltningsretten, og har tidl. været sekretær for Bevillingsnævnet i Odense Kommune
  • Sara Liedecke, specialkonsulent i Forsvarsministeriet og frem til udgangen af 2023 sekretær for Bevillingsnævnet i Odense Kommune Sara Liedecke | LinkedIn
Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristen.
Er du i målgruppen?

Sagsbehandlere, der arbejder med bevillinger og indstillinger til bevillingsnævn fra såvel kommuner som fra politimyndigheden.

Programmet er tilrettelagt således, at såvel nye som erfarne sagsbehandlere kan have udbytte af kurset.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
landskab
Chefkonsulent
Sigga Birkvad