Fokusområder på temadagen i 2022 - fritvalgsordningen og muligheden for ommærkning af familieboliger - opsigelse af lejere og lejers opsigelse - støttede arealer i ældre/plejeboliger og erhvervsarealer - renhold og visitation til renhold i bolig mv.

Vi har også fokus på ældreboligers øvrige drift med gældende krav fra standardkontoplanen til udformningen af de kommunale regnskaber. Forholdet om granskning af kommunale vedligeholdelsesplanen gennemgås også.

I fokus er også opsigelse af lejere i almene ældreboliger – både udlejers opsigelse og lejer egen opsigelse. Hvad kan kommunen og hvad må kommunen give af tilskud til fraflytning?

Renhold og visitation til renhold i henhold til serviceloven har interesse for mange, og ikke mindst renhold i fælles arealer.

Nedlæggelse og salg af boliger ved tomme ældreboliger med tomgangslejeudgifter for kommunen er fortsat et problem, og derfor belyses dette emne også i 2022.

Underviser

Konsulent Inge-Lis Kalum, Rådgivning om Støttet Boligbyggeri

3.650 kr.
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
02.06.2022 kl. 09:00 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til medarbejdere, der har almene ældreboliger, som de enten administrerer eller har ansat en administrator til at varetage opgaven.

Kurset henvender sig også til administratorer af almene ældreboliger, f.eks. boligorganisationer.

Program

Ankomst og morgenkaffe
Indledning

- hvad er en ældre/plejebolig
- Indretningskrav til ældre/plejeboliger
- støttede arealer i ældre/plejeboliger og erhvervsarealer

Fritvalgsordningen i almenboligloven

- krav til boligtypen
- anvendelse af familieboliger, herunder ældreegnede familieboliger
-almenboliglovens ommærkningsregler
- Ombygning med støtte ved ommærkning, er det praktisk muligt?
- Afdelingsmødets rolle ved ombygning
- Huslejekonsekvenser ved ombygning og tomgangsproblemer

Pause
Salg og nedlæggelse af kommunale almene ældreboliger

- Salg til 3. mand (ikke boligorganisation) og de kommunalretlige regler
- Særlige problemer ved salg til boligorganisation
- Nedlæggelse af boliger med henblik på oprettelse af servicelovens §§ 107 og 108 tilbud

Frokost
Vedligeholdelsesplaner

- Hvad gælder for kommunale almene ældreboliger
- Planerne løbetid, hvad er gældende?
- planens indhold og hvad gælder?
- Granskning af planer og frist for 1. gangs granskning

Opsigelse

- Lejers opsigelse og fraflytning
- Lejers "frivillige" opsigelse
- kommunale muligheder for flyttehjælp
- Udlejers opsigelsesmuligheder og genhusning
- Opsigelse ved lejers dødsfald

Pause
Gældende krav fra standardkontoplanen

- standardkontoplanen er obligatorisk for udvalgte konti
- standardkontoplanens systematik med resultat og balance

Særlig henlæggelseskonto og Landsbyggefonden

- Indbetalinger til Landsbyggefonden
- Generelt om reglerne for indbetaling, og hvornår bliver man fritaget for indbetaling til Landsbyggefonden
- Udløbne lån og oprettelse
- anvendelse af midler fra særlig henlæggelseskonto, hvem beslutter
- lån eller tilskud fra særlig henlæggelseskonto

Godkendelse af arbejder, som ikke er omfattet af vedligeholdelsesplanen

- Årlig godkendelse af budget og eventuelt af regnskab
- Godkendelse af arbejder, ombygning og forbedring af boliger mv., herunder påbud
- Mulighed for kollektiv råderet med finansiering

Anvisning og fastsættelse af anvisningskriterier

- Reglerne om anvisning
- Kommunal fastlæggelse af visitation

Tomgang i almene ældreboliger
- Ministeriets bud på muligheden for en begrænsning af tomgang
- Anden anvendelse? Hvad er muligt
Opsamling og spørgsmål
Tak for denne gang

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke