Fokusområder på temadagen i 2023: Fælleslokaler - Fritvalgsordninge - Flytning af lejere - Støttede arealer i ældre/plejeboliger og erhvervsarealer KURSET DEN 11.05 ER OVERTEGNET. TILMELD DIG DEN 12.05.

Ekstra hold oprettet med afholdelse den 12.05.2023. 

Vi vil arbejde med:

Fælleslokaler, forbrug renhold og vedligehold
- Hvad kan en lejer visiteres til? Og hvad kan der gives kommunalt tilskud til? Hjemmel?

Fritvalgsordningen og hvornår kan familieboliger ommærkes
- Ombygningsudgift og anvendelseskategori

Flytning af lejere
- Hvornår kan en lejer opsiges? Og hvad kan der dækkes af flytteudgifter ved lejers opsigelse

Støttede arealer i ældre/plejeboliger og erhvervsarealer og ændret anvendelse af støttede arealer
- Konsekvenser for støtten, at anvendelsen af de støttede arealer ændres?

De kommunalretlige regler om tilskud til opførelse og drift af kommunale almene ældreboliger/plejeboliger er et gennemgående fokusemne. Det skyldes, at kommunen både ved opførelse som i driften skal være opmærksom på begrænsningerne i disse regler. Det kræver en særlig hjemmel at yde kommunale tilskud, og det gælder også, når kommunen selv ejer boligerne.

Regnskab og budget er også et fokusområde, og det skal ses i sammenhæng med driftsplaner for kommunens afdelinger med støttede almene boliger.

Endelig vil samarbejdet mellem udlejer, som er kommunen, og lejere blive berørt.

Underviser

Konsulent Inge-Lis Kalum, Rådgivning om Støttet Boligbyggeri

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristen.
Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til medarbejdere, der har almene ældreboliger, som de enten administrerer eller har ansat en administrator til at varetage opgaven.

Kurset henvender sig også til administratorer af almene ældreboliger, f.eks. boligorganisationer.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke