Overvejer I at sælge jeres kommunalt ejede, almene ældreboliger? At renovere dem? Eller rive dem ned for at bygge nyt? Deltag på temadagen og bliv klogere på de gældende regler og muligheder for finansiering, så du kan udarbejde gode beslutningsoplæg.


Denne temadag henvender sig til dig, der arbejder med almene ældreboliger. Måske er du ansat inden for ældreområdet og interesseret i at tilbyde opdaterede ældreboliger til jeres ældre borgere? Eller måske er du ansat på ejendomsområdet og har ansvaret for at renovere eksisterende byggeri eller opføre/udbyde nyt byggeri?

Uanset din rolle er det vigtigt at have styr på reglerne, hvilket denne temadag vil gennemgå i forhold til at renovere, nedrive og bygge nyt. Dette inkluderer:

  • Hvad er jeres muligheder for at renovere eksisterende ældre- og plejeboliger, og hvordan kan I finansiere dette?
  • Hvad er jeres muligheder for at nedrive eksisterende ældre- og plejeboliger? Kan I opføre nyt på samme placering efter nedrivning/nedlæggelse med indfrielse af støttede lån?
  • Hvad er jeres muligheder for at opføre nyt, og hvordan griber I det an?

Reglerne for indbetaling til Landsbyggefonden spiller en afgørende rolle, da udgiften altid indgår i lejen. Derfor vil der på temadagen være særligt fokus på reglerne for indbetaling og fravigelse.

Vi deltager på temadagen med Inge-Lis hvert år. Vi vil gerne sikre os, at vi er opdaterede på den nyeste viden og har forstået det gældende regelsæt korrekt. Det giver os sikkerhed i vores praksis. Og så er det skønt at være væk fra kontoret en dag med gode kollegaer fra hele landet
- tidligere kursist

 

På temadagen vil du lære:

  • Reglerne for at renovere forældede ældre- og plejeboliger, herunder finansiering.
  • Reglerne for at nedrive forældede ældre- og plejeboliger, herunder lejers rettigheder.
  • Mulighederne for at opføre nye ældre- og plejeboliger, herunder finansiering.
  • Regler for indbetaling til eller fravigelse fra krav om indbetaling til Landsbyggefonden.

Du vil få et overblik over regler, muligheder og konsekvenser, så du kan træffe beslutninger på et korrekt grundlag.

Temadagen vil bestå af både oplæg og dialog. Har du konkrete emner, du ønsker gennemgået, er du meget velkommen til at kontakte Komponent inden arrangementet.

Underviser

3.975 kr.
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle
26. august 2024 kl. 9.00 - kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristen.

Er du i målgruppen?

Temadagen henvender sig til medarbejdere, der arbejder med kommunalt ejede ældreboliger.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Program

Ankomst og morgenkaffe
Indledning
- almenboliglovens definition af en ældre/plejebolig
- støttede arealer i ældre/plejeboliger og erhvervsarealer– anlæg og drift
Bygherrevalg – kort om forskelle og ligheder, særligt med henblik på økonomi
Kommunale tilskud
- De kommunalretlige regler
- Tilskud efter almenboligloven
Kommunale regler om salg af ejendom
Pause
Standardkontoplanen
- Hvem skal anvende kontoplanen
- Sammenligning af standardkontoplanens poster med udgifterne i kommunens øvrige almene byggeri
- Renhold, og visitation efter serviceloven til rengøring
Renovering
- Hvem beslutter
- Finansiering – hvad er muligt
- Kan renovering påbydes efter almenboliglovens § 37, stk. 4-7
- Huslejekonsekvenser?
Frokost
Renovering fortsat
- inddragelse af henlæggelser
-mulighed for kollektiv råderet
Nedlæggelse og nedrivning af kommunale almene ældreboliger
- Hvem beslutter og hvad kræves af myndighedsgodkendelser
- opsigelsesgrunde i almenlejeloven gælder kun nedrivning
- hvad er lejers ”frivillige” opsigelse, og hvornår er der kommunale muligheder for tilskud flyttehjælp
- Nedlæggelse af boliger og indfrielse af herunder indekslån

Ny støttesag på samme beliggenhed, hvad er muligt
Pause
Indbetalinger til Landsbyggefonden ved udamortiserede lån
- Gældende regler
- Fritagelse eller ophør af indbetalingsforpligtelse ved salg, nedrivning eller anden anvendelse
- Rettidig indbetaling, ellers rentekrav
Nedlæggelse og salg af kommunale almene ældreboliger
- Salg til 3. mand (ikke boligorganisation) og de kommunalretlige regler
- Særlige problemer ved salg til boligorganisation, herunder indbetaling til Landsbyggefonden
- Nedlæggelse af boliger med henblik på oprettelse af servicelovens §§ 107 og 108 tilbud
Opsamling og spørgsmål
Tak for denne gang

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
landskab
Chefkonsulent
Sigga Birkvad