Social- og Boligstyrelsen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, KL og Komponent er gået sammen om at arrangere konferencen "Frivillighed og velfærd 2024 - brobygning til trivsel". En konference, der styrker samarbejdet mellem civilsamfundsorganisationer og offentlige instanser.

Vi sætter frivillighed og brobygning på dagsordenen!

Vejen til et stærkt og velintegreret tværfagligt samarbejde mellem offentlige og civile aktører er meningsfuldt og vigtigt - men det kan også være udfordrende.

Frivillige og offentlige aktører arbejder ud fra forskellige normer, kompetencer, rationaler og kommunikationsmetoder, hvilket både kan skabe potentialer og udfordringer i samarbejdsrelationerne. Det skal vi turde tale om!

På konferencen lægger vi derfor op til dialog om det, der kan være svært, om konflikter og tabuer både inden for det frivillige arbejde og i samarbejdsrelationerne.

Dagen byder på en dynamisk blanding af vidensoplæg, inspirerende cases og rig mulighed for videndeling og netværksopbygning med engagerede mennesker.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning.

Er du i målgruppen?

Konferencen henvender sig til de dele af den kommunale og regionale sektor, der arbejder med frivillighed i forhold til socialt udsatte unge og voksne. Vores mål er at vise, hvordan samarbejde mellem offentlige og civile aktører kan skabe sociale indsatser, der forbedrer trivslen for samfundets mest udsatte borgere

Hvad kan du forvente at få ud af konferencen?

Læs mere Læs mindre

Inspirerende viden: 
Du får den seneste viden inden for frivillighed og velfærdssamarbejde og bliver opdateret på de nyeste tendenser og bedste praksis.

Læs mere Læs mindre

Praktiske cases: 
Få inspiration med hjem, når vi deler konkrete eksempler og cases fra samarbejdet mellem det offentlige og den frivillige sektor.

Læs mere Læs mindre

Netværksmuligheder: 
Mød og del erfaringer med andre engagerede kollegaer inden for frivilligheds- og velfærdsområdet. 

Læs mere Læs mindre

Oplægsholdere

Vi har lavet et spændende program, hvor du blandt andet kan møde:

  • Kira West
  • Anne Camilla Nielskov
  • Steffen Rasmussen
  • Trine Kruse Friis
  • Laura Auken Larsen
  • Morten Skov Mogensen
  • ... og flere.

 

 

08.45    Ankomst og morgenmad

09.30    Velkomst og rammesætning
Velkomst
// Jakob Lynge Lind, vicedirektør, Social- og Boligstyrelsen

Intoduktion til dagen
// John Møldrup, chefkonsulent, Komponent og dagens moderator

09.45   Parathedens DNA! Hvad skal der til, for at vi træder til for hinanden? 
Hvad er de konkrete barrierer og potentialer for at mobilisere danskere til at træde til for hinanden, når behovet opstår? Og hvordan kan vi oversætte de generelle indsigter fra et antropologisk studie til de konkrete samarbejder rundt i kommunerne?

TrygFonden har som erklæret strategisk målsætning at fremme tryghed i hverdagen ved at arbejde for, at flere bliver i stand til at hjælpe sig selv og andre og øge handlekraft og evne til at træde til, når der er behov. TrygFonden har flere succesfulde eksempler på indsatser, hvor det er lykkedes at mobilisere mennesker til at træde til, fx hjertestarter, kystredning og nabohjælp, og senest i samarbejdet med Røde Kors, i udviklingen og opstarten af ”Røde Kors Parat”. Sidste år indgik IS IT A BIRD et samarbejde med TrygFonden, med det formål at udforske og forme et sprog for ”parathedens DNA”, gennem et antropologisk indsigtsstudie.  

På konferencen deler Lea og Ida ud af nøgleindsigterne fra samarbejdet med TrygFonden og faciliterer en samtale om, hvordan vi kan oversætte de generelle indsigter til konkrete kommunale kontekster.

//Lea Møller Svendsen, projektleder og lead antropolog og Ida Enggaard, designantropolog, IS IT A BIRD

10.50    Brobygning til sundhed og trivsel - visioner og udfordringer
Hvor er de uforløste potentialer i brobygningen mellem kommune, region og civilsamfund, når det handler om sundhed? Hvad skal der til for at sikre et vellykket samarbejde? 
Vi har inviteret to stærke stemmer til at dele deres tanker med os. 

// Anne Camilla Nielskov, direktør, Fri af misbrug
// Dan Skjerning, næstformand for udvalget for det nære sundhedsvæsen, Danske Regioner

11.35    Kaffepause og netværk

11.55    Frivillighed og Relationer: Frivilligheden som værktøj til at hjælpe sårbare og udsatte mennesker
Hvordan kan frivillighed og stærke relationer transformere indsatsen for socialt udsatte borgere? I sit oplæg gør Steffen Rasmussen os klogere på, hvordan en mere menneskecentreret tilgang, der vægter frivillige ressourcer og opbygger meningsfulde forbindelser, kan være afgørende for at skabe varige og positive forandringer i livet for dem, der står over for ekstra udfordringer på arbejdsmarkedet.

// Steffen Rasmussen, stifter af Fundamentet i Aarhus, som i 2018 modtog Kronprinsparrets sociale Stjernedryspris og leder af Center For Social Nytænkning 

12.40    Frokost

13.40    Brobygning, menneskesyn og samarbejdets værdi: Tre cases i fokus
Hvordan bliver vi bedre til at samarbejde om brobygning og hvad betyder vores relationer og menneskesyn for måden vi går til arbejdet på?  Vi dykker ned i tre konkrete cases, hvor brobygning sker på forskellige måder og mellem forskellige aktører. Vi sætter fokus på de udfordringer, der opstår på grund af modstridende krav og forventninger til borgeren, samt spændingsfeltet mellem lovgivning og individuelle menneskelige behov. Og vi lægger op til en ærlig dialog om hvad der virker, og hvilke udfordringer der opstår, når vi arbejder på at integrere socialt udsatte borgere på tværs af forskellige samfundsområder.

Social Drive Out
Social Drive Out kører ud til Danmarks yderkanter, hvor de hver uge, samme tid og sted, støtter mennesker netop der, hvor de er. Mennesker i sårbare situationer, som befinder sig langt fra hjælpe- og støtteforanstaltninger, kan miste det sociale fællesskab og føle sig ensomme. I Social Drive Out møders mennesker med nærvær, en kop kaffe eller mad og gennem tillidsfulde relationer brobygger den enkelte ind i fælleskabet eller til hjælpen.
Social Drive Out modtog i 2023 Kronprinsparrets sociale Stjernedryspris.
// Trine Kruse Friis, udviklingskonsulent hos KFUM's sociale arbejde

Pop-up frivillighedscafé
Pop-up frivillighedscafe er et tilbud til patienter, pårørende og personale på Psykiatrisk Afdeling Odense. Her holder forskellige frivillige organisationer oplæg, hvor hensigten er at dele viden om tilbuddene, samt at bygge bro mellem indlæggelse og tiden efter. Når der er mulighed for at høre oplæg direkte fra organisationer, hilse på nogle frivillige og stille spørgsmål, så er relationsdannelsen allerede lidt i gang og så kan det være lettere at træde ind i et nyt fællesskab/opsøge selv-hjælp efter indlæggelse.
// Lotte Slot Jensen, frivillighedskoordinator, Psykiatrien, Region Syddanmark og Liv Toke Krautwald, ”Spirekonsulent” på Psykiatrisk Afdeling Odense

Flere i fællesskaber
’Flere i Fællesskaber’ er et partnerskab mellem kommune, erhvervsliv og civilsamfundet i Silkeborg, der samarbejder om at nedbringe ensomhed. En kernefunktion i partnerskabet er brobygning til fællesskaber. Fællesskabsguiderne, der er forankret i Frivilligcenter Silkeborg, arbejder ud fra de ønsker, drømme og interesser, som den enkelte har, og hjælper årligt omkring 300 mennesker ud i nye fællesskaber. Det fungerer fordi der er et stærkt partnerskab og kendskab mellem civilsamfund, erhverv og kommune.
// Ann-Britt Dalby, projektleder, Flere i Fællesskaber, Silkeborg Kommune

14.50    Kaffe og kage

15.10    Tabuer og dilemmaer – frivilligt socialt arbejde i praksis
Frivilligt socialt arbejde er ofte dilemmafyldt, og indimellem står vi i situationer, der er vanskelige og tabubelagte at tale om. Kan et frivilligt tilbud fx rumme alkohol, rygning eller misbrug? Eller giver det altid mening, at ville integrere social udsatte i almene fællesskaber frem for i deres egne foreninger?

I panelet er:

// Laura Auken Larsen, centerchef for Center for Frivilligt Socialt Arbejde
// Morten Skov Mogensen, generalsekretær, Blå Kors
// Kira West, formand, Rådet for Socialt Udsatte

15.50    Kort afrunding

16.00 Farvel og tak
 

Læs mere Læs mindre
Dame

Målgruppe

Konferencen henvender sig til dig, der arbejder med frivillighed i forhold til socialt udsatte unge og voksne i den kommunale og regionale sektor. 
Vores mål er at vise, hvordan samarbejde mellem offentlige og civile aktører kan skabe sociale indsatser, der forbedrer trivslen for samfundets mest udsatte borgere.

Læs mere Læs mindre
 

Praktiske informationer

Hvor

ODEON
Odeons Kvarter 1
5000 Odense C

Hvornår

29. februar 2024

2.200 kr. ekskl. moms.

Det er stadig muligt at tilmelde sig konferencen.

Tilmeldingen er bindende.

 

 

Kontakt

Har du spørgsmål til Frivillighed 2024, er du altid velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål til din tilmelding, kan vores koordinator Dorthe Bidstrup Jensen hjælpe dig.

Har du spørgsmål til programmet eller andre ting, er du meget velkommen til at kontakte vores konferenceansvarlige Anne Skjelborg.

Anne Skjelborg
Konference- og eventansvarlig
Anne Skjelborg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen