Kurset sætter juridisk fokus på merudgifter i samspil med biler, bolig og BPA-ordninger mv., og som en del af den samlede løsning på tværs af forvaltninger.

Indhold

Dagen giver dig mulighed for at dykke ned i SEL § 100s juridiske spidsfindigheder med fokus på udfordringerne, der opstår i samspillet med de øvrige handicapkompenserende ydelser.

Oplæg og drøftelse af:

  • Sektoransvar – øget krav i den nye Servicelov om sammenhæng i ydelser, helhedsorienteret indsats og fastlæggelse af mål og formål med den hjælp en borger modtager. Hvad betyder det i praksis?
  • Lovens definition af ”nødvendig merudgift” sammenholdt med Ankestyrelsens afgørelser
  • "Samme alder og livssituation” – hvilken betydning har det for vurdering af ”nødvendig merudgift” og dermed for udbetaling af ydelse?
  • Samarbejde med Jobcentret – en mulighed, der skal indgå i overvejelserne
  • Ajourføring af personkredsen – hvem er inde og hvem er ude, med afsæt i nye afgørelser
  • SEL § 100 og bevilling af bil jf. SEL § 114 – hvilke udgifter kan og skal dækkes? Udvikling af praksis i kommunerne. Samarbejde omkring (gen-)bevilling af bil
  • SEL § 116 – indretning og boligskift. Hvad kan, og hvad skal dækkes som merudgift?
  • Dagligdagen i boligen – samspil mellem ”håndsrækninger” og SEL § 83
  • BPA-ordningerne og brugen af SEL § 100 – hvilke udgifter er ikke knyttet til borgers brug af hjælperordning
  • Til orientering: Genindførelse af over-/underkompensation i udmåling af SEL § 100 (den nye servicelov)

Der vil igennem dagen være mulighed for at tage andre emner op. Ankestyrelsens afgørelser inddrages løbende og eksempler på praksis fra landets kommuner indgår i gennemgangen.

Underviser

Kursets underviser er Anita Klindt, cand.jur. Anita Klindt er en kendt og vellidt underviser med juridisk baggrund på socialområdet, som hun har beskæftiget sig med siden 1991.

3.250 kr.
Sted og startdato
Odense: 15. april 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
15. april 2024 kl. 8.30 - kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, forplejning (på hold, der afholdes fysisk) og materialer. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Sagsbehandlere og medarbejdere med flere års praktisk erfaring inden for området, som har brug for mere viden og flere nuancer i forhold til især lovgivning og jura.

Program

Ankomst og morgenmad
Sektoransvar
Ajourføring af personkredsen med afsæt i Ankestyrelsens principafgørelse 84-19

Brug af lægelige oplysninger

Lovens definition af "nødvendig merudgift" sammenholdt med Ankestyrelsens afgørelser og afdækning af udgiftens størrelse

"Samme alder og livssituation"

Opfølgning og oprydning i gamle sager – hvordan opnår man overblik og struktur samt klar plan for fremtiden

Samspil mellem bevilling af boligindretning eller boligskift (Serviceloven § 116) og § 100

Serviceloven § 83 (håndsrækninger) og merudgifter til håndsrækninger i boligen samt øvrige udgifter til boligen

BPA ordningerne og brugen af SEL § 100

Forsikringsdækning af medicinudgifter (Erstatning ifm Arbejdsskade mm)

Der vil i igennem dagen være mulighed for at tage andre emner op

Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke