Kurset sætter juridisk fokus på merudgifter i samspil med fx bilsager, boligtilpasning og BPA-ordninger mv., og som en del af den samlede løsning på tværs af forvaltninger. Dermed står du på mere sikker grund i sagsbehandlingen på et område, der kan være svært at navigere i som sagsbehandler.

Indhold

Dagen giver dig mulighed for at dykke ned i SEL § 100s juridiske spidsfindigheder med fokus på udfordringerne, der især opstår i samspillet med de øvrige handicapkompenserende ydelser. Kurset er altid "up to date" i forhold til regelændringer og god, gældende praksis.

Oplæg og drøftelse af:

  • Sektoransvar – øget krav i den nye Servicelov om sammenhæng i ydelser, helhedsorienteret indsats og fastlæggelse af mål og formål med den hjælp en borger modtager. Hvad betyder det i praksis?
  • Lovens definition af ”nødvendig merudgift” sammenholdt med Ankestyrelsens afgørelser
  • "Samme alder og livssituation” – hvilken betydning har det for vurdering af ”nødvendig merudgift” og dermed for udbetaling af ydelse?
  • Samarbejde med Jobcentret – en mulighed, der skal indgå i overvejelserne
  • Ajourføring af personkredsen – hvem er inde og hvem er ude, med afsæt i nye afgørelser
  • SEL § 100 og bevilling af bil jf. SEL § 114 – hvilke udgifter kan og skal dækkes? Udvikling af praksis i kommunerne. Samarbejde omkring (gen-)bevilling af bil
  • SEL § 116 – indretning og boligskift. Hvad kan, og hvad skal dækkes som merudgift?
  • Dagligdagen i boligen – samspil mellem ”håndsrækninger” og SEL § 83
  • BPA-ordningerne og brugen af SEL § 100 – hvilke udgifter er ikke knyttet til borgers brug af hjælperordning
  • Til orientering: Genindførelse af over-/underkompensation i udmåling af SEL § 100 (den nye servicelov)

Der vil igennem dagen være mulighed for at tage andre emner op. Ankestyrelsens afgørelser inddrages løbende og eksempler på praksis fra landets kommuner indgår i gennemgangen.

Underviser

Kursets underviser er Anita Klindt, cand.jur. Anita Klindt er en kendt og vellidt underviser med juridisk baggrund på socialområdet, som hun har beskæftiget sig med siden 1991.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, forplejning (på hold, der afholdes fysisk) og materialer. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Sagsbehandlere og medarbejdere med flere års praktisk erfaring inden for området, som har brug for mere viden og flere nuancer i forhold til især lovgivning og jura.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Sarah Reintoft Henriksen
Koordinator | På barsel
Sarah Reintoft Henriksen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke