Komponent har i samarbejde med Næstved Kommune undersøgt, hvad der er af muligheder på handicap- og psykiatriområdet, hvis kommunen skal kunne efterleve den stigende efterspørgsel efter kommunens ydelser på områderne.
Udgivet den 17-12-2019

Selv om Næstved Kommune har et lavt udgiftsniveau på handicap- og psykiatriområdet, vækker den årlige vækst på området bekymring i den sydsjællandske kommune. Kommunen har de seneste fire år haft en årlig vækst på fire procent om året.

Derfor har Næstved Kommune samarbejdet med Komponent (tidl. KLK, red.) om at stoppe væksten og analysere forskellige handlemuligheder, som kan nedbringe udgifterne.

Næstved Kommune prioriterer i forvejen at arbejde med nye ideer og indsatser for at imødekomme borgernes behov for tryghed og kvalitet samt den stigende efterspørgsel efter ydelser. Det udfordrer imidlertid også kommunen, fordi det stiller krav til forskellige tilgange, der er relateret til viden, forandring og innovation. Derfor arbejder kommunens handicap- og psykiatriområde med tre spor:

  1. Analyse af udgiftspres
  2. Kapacitetstilpasning
  3. Fælles indgang – Fælles tilgang

Afdækket udgiftspres

Komponent har i den forbindelse analyseret udgifterne på området og afdækket, hvor der primært er et udgiftspres. Samtidig er kommunen gået i gang med en kapacitetstilpasning, der bl.a. går ud på at samle en række mindre botilbud i større enheder. Det tredje spor handler ifølge Jakob Lundberg, der er direktør i Næstved Kommune, om udvikling.

”Vi har sammen med Komponent set på, hvad vi kan vi gøre for at møde borgerne på en anden måde og arbejde med målgruppen på anden måde, så vi i højere grad kan tage problemerne i opløbet og undgå, at borgerne bliver til en sag i systemet. Derfor åbner vi også snart en borgerbutik i Næstved, hvor vi kan møde unge med trivselsproblemer på en anden måde og et andet sted”, forklarer han og uddyber:

”Det er bl.a. takket være Komponents analyse, at vi fik øje på potentialet i vores §107-tilbud. Vi vil nu gå i gang med køb af et større antal mindre boliger for at indrette dem til §107-boliger - altså midlertidige tilbud. Det var Komponent, som fik os på sporet af, at vi dermed kan hjemtage borgere og udsluse dem tidligere end i dag til egen bolig og dermed et mere selvstændigt liv. Det kan også gavne kommunens økonomi”.

Tre veje

Komponent har i alt givet Næstved Kommune 10 forslag til handlemuligheder, der kan være med til at nedbringe udgiftspresset. Forslagene er inddelt i tre overordnede grupper; effektiviseringsvejen, udviklingsvejen og sparevejen.

Effektiviseringsvejen er karakteriseret ved, at reduktionen af udgiftspresset sker, uden at der nødvendigvis sker en reduktion af serviceniveauet.

Udviklings- og investereringsvejen er karakteriseret ved, at en realisering af forslagene kræver betydelige omlægninger af kommunens tilrettelæggelse af indsatsen til borgerne, og at der vil være økonomiske investeringer forbundet med omlægningen. Som ved effektiviseringsvejen er hensigten at reducere udgiftspresset uden at forringe serviceniveauet over for de berørte borgere på handicap og psykiatri.

Sparevejen er karakteriseret ved en reducering af udgifterne på udvalgte delområder indenfor handicap og psykiatri gennem en reduktion af serviceniveauet.

Kommunal ekspertise

Jakob Lundberg sætter stor pris på Komponents kendskab til det kommunale maskinrum såvel som de specialiserede socialområder. Begge dele var da også afgørende for kontakten til Komponent.

”Det har været en god proces forstået på den måde, at den har været tydeligt forankret. Der har hele tiden været en god dialog mellem politikere, forvaltning og Komponent, og der har været tid til undervejs at tale med medarbejdere på området og inddrage deres vurderinger og forslag. Vi er blevet klogere på, hvad det er for nogle nye typer tilbud, vi kan udvikle, og hvor der kan være et økonomisk potentiale”, siger han.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

PEB
Centerchef
Peter Bogh