Ni ud af 10 personer med autisme er uden ordinær beskæftigelse. Hele 40 % lever af kontanthjælpslignende ydelser, på trods af gode kompetencer, der kan anvendes på arbejdsmarkedet. Det viser Landsforeningen Autisme i en rapport fra 2016. Vil du være bedre til at hjælpe dem til tilknytning til job eller uddannelse?

Fagprofessionelles guidning er ofte afgørende for, at personer med autisme og lignende træk, kan komme til at fungere både i hverdagen og i arbejdslivet. Det kan imidlertid være svært at få øje på de bedste måder at guide autistiske personer i at komme i job eller uddannelse. Det er ofte forbundet med stor usikkerhed, hvis man ikke har kendskab til autistisk tænkning og læringsstil.

En tænkning og læringsstil som betyder, at autistiske personer ofte reagerer, kommunikerer samt responderer på en anderledes måde end den fagprofessionelle kender til. En måde som er forskellig fra en autistiske person til en anden autistiske person i omfang og styrke.

Brænder du for at vide mere? Så kan du nu deltage i dette 3 dags læringsforløb, som består af:

  • Læringsdag 1

På dag 1 introduceres deltagerne for de nuværende forståelsesmodeller for autisme og betydningen af dette for arbejde og uddannelse. Deltagerne får viden om, hvorfor autistiske personer har en øget sårbarhed overfor at udvikle stress, angst og depression. Og hvorfor ’autismen’ ofte medfører udeblivelser og højt sygefravær.

  • Læringsdag 2

På dag 2 fokuseres på den autistiske persons indefra-perspektiv via den fagprofessionelles kommunikation og samarbejde med den autistiske person. Deltagerne introduceres til metoder og værktøjer, som kan anvendes til at opnå tydeligere kommunikation, der fører samarbejdet i den ønskede retning, uden at udløse til tider voldsomme stress- og belastningsreaktioner. Peer indgår til at understøtte praksisøvelserne, og kommer ind på, hvad der skal til for at vedkommende kan påtage sig et medejerskab i samarbejdet om tilknytning til job og uddannelse.

  • Læringsdag 3

På dag 3 fokuseres på virksomhedens perspektiv, og hvordan aktører omkring den kommende autistiske medarbejder kan understøtte denne i at opnå succes på arbejdsmarkedet. Det kan omhandle virksomhedssamarbejdet, herunder match, forberedelse til praktik/besøg/job og samarbejdet om opgaver, mestring og mening på arbejdspladsen.

Vi inddrager virksomhedernes perspektiver og overvejelser i forhold til at ansætte en medarbejder med en autismeprofil. 

Det får du med dig fra læringsforløbet

  • Du får indsigt i, hvordan den autistiske hjerne fungerer. En indsigt, der kan hjælpe dig til at forudse og forebygge potentielle udfordringer i samarbejdet med den autistiske person om tilknytning til job og uddannelse.
  • Du får nye perspektiver på rollen som ’guide’ for eller som leder af den autistiske person, og på hvordan du bedst muligt inddrager autistiske personer i jeres samarbejde.
  • Du bliver introduceret til let omsættelige redskaber og metoder, du kan bruge med det samme i dit daglige samarbejde med den autistiske person

I jobcenter Holstebro har de afholdt et forløb som beskrevet ovenfor.

Afdelingsleder Mathilde Lundgaard siger:

“Det har været et virkelig, virkelig godt kursusforløb. Det var arbejdsmarkedsrettet og gav konkrete redskaber vi nemt kan omsætte til praksis.  Det er meget tydeligt, at underviserne har en stor viden om målgruppen og har stor erfaring med arbejdsevneafklaringer og hvordan mennesker med autisme kan tilknyttes arbejdsmarkedet. Vi fik meget hurtigt tillid til, at det de siger er baseret på forskning, viden og mange års erfaring fra praksis. Kurset har sat gang i refleksioner over vores egen professionelle opfattelser – vi er blevet sendt ud på en faglig rejse”

Undervisere

Underviserne kommer med en solid faglig ballast fra social- og beskæftigelsesområdet samt fra afklaring, opkvalificering samt beskæftigelse af autistiske personer i privat virksomhed. Er efteruddannet indenfor psykiatri og autisme.

Underviserne har haft kontakt til mange autistiske personer hen over tid og har års praksiserfaring med at hjælpe autistiske personer til at få tilknytning til job og uddannelse, herunder at beskrive samt foretage arbejdsevnevurderinger.

Varighed: 3 dage
Er du i målgruppen?

Læringsforløbet er for dig, der arbejder med tilknytning af autistiske personer til job og uddannelse. Du kan fx være sagsbehandler, job- eller virksomhedskonsulent, mentor, underviser eller pædagog.

Du kan også komme fra erhvervslivet med behov for inspiration til samarbejdet med autistiske personer.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted