Hunden er menneskets bedste ven…

Og antallet af ansøgninger om servicehund på psykisk grundlag er stigende. Der skal tages stilling til ansøgningen på samme måde som enhver anden ansøgning om et hjælpemiddel.

Det giver anledning til udfordringer både ift. dokumentation af personkredsen – og i forhold til krav til leverandørens leverede træning, partens evne til at indgå i træningen og ikke mindst den faglige sondring mellem hunden som et træningsredskab eller en forudsætning for træning eller som egentlig kompensation svarende til et hjælpemiddel.

Dagen har til formål at skabe overblik over de særlige krav og udfordringer, der er knyttet til dokumentation af funktionsevnen hos en ansøger, der på baggrund af psykisk funktionsnedsættelse ansøger om servicehund.

Programmet er sammensat med fokus på at komme omkring alle dele af sagsbehandlingen inkl. krav til opfølgning og frakendelsesprocedure.

Emnerne gennemgås med afsæt i gældende lov, Ankestyrelsens afgørelser, nyhedsbreve fra Ligebehandlingsnævnet, hundeloven (særligt når ansøger er et barn), relevante artikler  mm.

Dagen vil veksle mellem oplæg, drøftelser og erfaringsdeling.

Underviser

Cand. jur. Anita Klindt

2.575 kr.
Sted og startdato
Odense: 6. februar 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
6. februar 2024 kl. 8.30 - kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Målgruppen er kommunale sagsbehandlere, rådgivere og andre faggrupper, der arbejder med sagsbehandling af hjælpemidler.

Program

Ankomst, kaffe te med brød
Formiddagsprogram
- Personkredsen og brug af lægelige og psykologiske oplysninger
- Behandlingsmulighederne skal være udtømt
- Dokumentation af den faktiske funktionsevne og dokumentation af partens ressourcer, udviklingsmuligheder, skånehensyn og begrænsninger
- Betydningen af iværksatte tiltag med pædagogisk/terapeutisk støtte og hjælp og udviklingspotentialet
- Klarhed over begreberne: behandlingsredskab i bred forstand, træningsredskab og kompensation
- Hvilke krav skal ansøger kunne imødekomme?
- Krav til partens medvirken i afdækning af evnen til at indgå i træningsforløbet
- Krav til dokumentation, medvirken og evne til at indgå i træning når ansøger er et barn
Frokost
Eftermiddagsprogram
- Borgers økonomi - hvilken vægt skal det tillægges i den samlede vurdering
- Krav til leverandøren - kvaliteten af den træning der betales for? Hvilke krav skal være opfyldt for at hunden kan certificeres? Hvilke krav kan myndigheden vælge at stille, så længe den enkelte leverandør selv fastlægger niveauet?
- Krav til myndighedens løbende opfølgning; opfylder bevillingen sit formål? Behandles hjælpemidlet (hunden) i overensstemmelse med de stillede krav? Hvem kan inddrages i opgaven med faglig indsigt i hundens velbefindende
- Samarbejde på tværs af sektorer (hvem har pligt til at melde tilbage til hjælpemiddelenheden, hvis samarbejdet mellem hund og bruger ikke fungerer?)
- Proceduren, hvis bevilget hjælpemiddel/hund skal frakendes.
Tak for denne gang

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke