Hvordan dokumenterer man udbytte og effekter af fælles kommunale indsatser og projekter? Ikke mindst på områder, hvor ikke alt kan måles og vejes?

Arbejder du som konsulent på børne- og ungeområdet? Så får du sikkert ofte spørgsmål som: “Jamen virker det? Har indsatsen skabt en reel værdi? Hvad er effekten i praksis? Og hvad er næste skridt?”

Oplever du, at det kan være rigtig svært at svare på den type af spørgsmål? Så kan det være en god ide at sætte endnu mere fokus på, hvordan du kan arbejde med en endnu tydeligere evalueringspraksis, der dokumenterer effekten for om en indsats skal fortsætte og af hvilket spor.

Hvad får du ud af at deltage i forløbet?

På dette online forløb får du kendskab til, hvordan du kan skabe et stærkt fælles udgangspunkt både internt i en projektgruppe, i kommunen og over for samarbejdspartnere, når indsatsen eller projektet startes op.

Viden om hvordan du kan skabe øget bevidsthed om, hvad formålet med evalueringen er og efterfølgende, hvordan der skal evalueres og hvornår?

Inspiration til hvordan evaluering kan tænkes ind som en integreret del af processen og dermed blive et vigtigt redskab til løbende justering og udvikling af projekter.

Hvad kommer du til at arbejde med?

  • Centrale begreber inden for evalueringsteori, der kan skærpe din kommunikation og dit fokus, når du evaluerer.
  • Metodiske greb målrettet evaluering og effektvurdering af projekter og indsatser
  • Konkret arbejde med at omsætte teori og metode til praksis gennem inddragelse af eget projekt, som I arbejder med og/ eller skal til at igangsætte. Således du gennem de to dage får kvalificeret en opgave, du allerede skal løse.

Evaluering i praksis består af to læringsdage, som tilrettelægges med en kombination af oplæg, drøftelser og arbejde med egne projekter.

Forberedelse
I skal som forberedelse til de to læringsdage have valgt et projekt og/ eller en case fra jeres praksis, som I løbende arbejder med ud fra de teoretiske oplæg og diskussioner gennem de to dage og får mulighed for sparring og vejledning fra underviser og de andre deltagere.

Hent hjem til egen kommune

Forløbet kan rekvireres hjem til egen kommune i virtuel eller fysisk form. Kontakt os for nærmere information.

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning og materialer. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. RABAT - ved deltagelse af to eller flere fra samme kommune gives 15% rabat på deltagerprisen.
Er du i målgruppen?

Konsulenter på Børne- og Unge området.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen