Nyt treårigt forsknings- og udviklingsprojekt skal undersøge, om digitale kommunikationsværktøjer kan styrke inddragelsen af anbragte børn og unge i sagsbehandlingen. Projektet er støttet af Trygfonden og gennemføres af VIVE, KL og Komponent.
Udgivet den 16-03-2022

Anbragte børn og unge har ret til at blive inddraget i sagsbehandlingen af deres sag. Men der er plads til forbedringer, viser en række undersøgelser. Anbragte børn og unge oplever en lav grad af inddragelse samtidig med, at kommunale sagsbehandlere på grund af et øget opgavepres ikke kan være tilstrækkeligt fleksible og tilgængelige.

Nu donerer Trygfonden fire millioner til et forsknings- og udviklingsprojekt, der skal undersøge mulighederne for at styrke den reelle inddragelse gennem digital kommunikation mellem sagsbehandler og anbragte børn og unge.

Projektet, som gennemføres af VIVE, KL og Komponent med De Anbragtes Vilkår som sparringspartner, består af to dele: En afprøvnings- og udviklingsdel og en følgeforskningsdel. Formålet er at styrke kommunernes viden, forudsætninger og kompetencer til at inddrage digitale kommunikation i sagsbehandlingen samtidig med, at vi får ny og opdateret viden om, hvordan den digitale kommunikation påvirker sagsbehandlernes arbejde og de unges oplevelse af at blive inddraget.

”Vi er alle sammen blevet mere trygge ved at anvende digitale kommunikationsværktøjer, og derfor giver det god mening at undersøge, om de også kan skabe værdi i relationen mellem anbragte børn og unge og sagsbehandler. Men samtidig skal vi have blik for, at det kræver nogle andre kompetencer at skabe nærvær og tillid, når kontakten foregår digitalt. De kompetencer skal vi have identificeret, så vi kan lave en model for, hvordan vi styrker dem”, siger Mette Tranevig, som er centerchef i Komponent og ansvarlig for kompetencesporet.

Forskning, pejlemærker og kompetencepakke

VIVE står i spidsen for projektet og forskningen (læs mere her), mens KL og Komponent er ansvarlige for udviklings- og afprøvningsdelen, som skal:

  • Kortlægge kommunal digital praksis og kompetencebehov
  • Afdække digitale kompetencer hos sagsbehandlere
  • Udvikle pejlemærker for god digital kommunikation
  • Udarbejde en implementeringsguide til kommunerne
  • Designe en kompetencepakke, der styrker sagsbehandlernes digitale kommunikationskompetencer.

Det sker i samarbejde med tre pilotkommuner og med udgangspunkt i spørgeskemaer, samtaler med kommunerne og et læringsdesign med fælles læringsdage, prøvehandlinger og fælles refleksion og erfaringsudveksling. VIVEs forskning indgår som naturligt omdrejningspunkt i hele forløbet.

Resultaterne af projektet skal bl.a. indgå i en kompetencepakke, der fra slutningen af 2023 bliver tilbudt til alle 98 kommuner. Resultaterne af projektet formidles løbende i publikationer og artikler samt på konferencer og seminarer i KL- og Komponentregi.

Projektet er forankret i VIVE, som varetager den overordnede projektledelse. Fra KL deltager Mie Bjerre og Susse Kolster, og fra Komponent deltager Lene Hausted og Mia Nyborg Jørgensen med centerchef Mette Tranevig som projektleder og tovholder.

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MET
Centerchef
Mette Tranevig
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
MINJ
Specialkonsulent
Mia Nyborg Jørgensen