Mindfulness kan styrke relationen til borgere og samarbejdspartnere. Det kan styrke opmærksomhed og nærvær, skabe mere empati og forståelse, styrke evnen til konfliktløsning og konstruktiv feedback, styrke samarbejde og sammenhængskraft samt hjælpe til stressreduktion og bedre selvomsorg. MBSR er et stærkt supplement til supervision.

MBSR er et evidensbaseret program, der sigter mod at reducere stress og forbedre trivslen gennem mindfulness praksis.

Metoden er videnskabelig dokumenteret og der foreligger talrige publikationer, som dokumenterer at programmet kan forbedre mental sundhed og reducere stress; de gavnlige effekter understøttes af hjerneforskningen. Programmet er i øvrigt det første mindfulnessprogram, som er udviklet og testet som mentaltræning  (læs mere her: https://mindfulness.au.dk/forskning/publikationer)

MBSR henvender sig til alle, som ønsker at træne mental sundhed. Forløbet er en blanding af gruppeundervisning i temaer som f.eks. kommunikation, perception, stress samt træning og guidning i meditation og yoga.

Formålet er at give deltagerne redskaber og praksis, der kan integreres i dagligdagen for at opnå størst muligt vedvarende udbytte.

Forløbet kan designes fleksibelt, så det matcher jeres behov og ønsker med antal mødegange og varighed. 
Det klassiske forløb strækker sig over 9 mødegange med hjemmearbejde. 

Det klassiske forløb indeholder følgende elementer:

  1. Mindfulness meditation: Deltagerne lærer forskellige meditationsteknikker, der fokuserer på at være opmærksom på øjeblikket og skabe mental klarhed.
  2. Kroppens opmærksomhed: Øvelser som body scan og mindful yoga bruges til at øge bevidstheden om kroppen, opbygge kropsbevidsthed og reducere spændinger.
  3. Bevidst kommunikation: Undervisningen fokuserer på at forbedre evnen til at lytte aktivt og kommunikere bevidst med andre, hvilket kan styrke relationer og mindske konflikter.
  4. Stresshåndtering: Deltagerne lærer strategier til at håndtere stressende situationer og reagere mere hensigtsmæssigt på udfordringer i deres liv og arbejde.
  5. Selvrefleksion: MBSR-programmet styrker selvrefleksion og udforskning af egne tanker, følelser og reaktionsmønstre for at opnå større selvindsigt og personlig samt faglig vækst.

Forløbet kan afholdes ved fysisk fremmøde på arbejdspladsen eller online.

 

Praktisk:

Hver session har et overordnet tema. Undervisningen foregår enten online eller i et passende størrelse lokale på arbejdspladsen siddende på stole eller på meditationspuder.

Der anvendes yogamåtter til body scan og liggende yogaøvelser.

Er du i målgruppen?

Medarbejdere og/eller ledere. 

Gruppestørrelse fra 12-25 deltagere. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen