Der stilles i dag stigende krav til dokumentation og effektmåling i det socialpædagogiske arbejde. De skriftlige statusrapporter ses som spejlet på kvaliteten i den sociale indsats.

Der stilles i dag stigende krav til dokumentation og effektmåling i det socialpædagogiske arbejde. De skriftlige statusrapporter ses som spejlet på kvaliteten i den sociale indsats.

Målene i handleplanen er blevet et centralt omdrejningspunkt på opfølgningsmøderne, og det er vigtigt at både dokumentationsprocessen men også statusrapporterne afspejler den udvikling som barnet eller den unge har haft ift. handleplansmålene.

Formålet med temadagen er at optimere den skriftlige dokumentation og formidling. Vi sætter fokus på etik, leverandørens rolle, flow og sammenhænge i skriftlig dokumentation og kvalitetssikring. Vi stiller endvidere skarpt på sondringen mellem objektiv beskrivelse, analyse og faglig vurdering.

Efter endt kursusdag er deltagerne i stand til at:

- Vurdere de etiske aspekter ved udarbejdelse af skriftligt materiale.
- Skelne mellem egne værdier og normer og målgruppens behov.
- Øget opmærksomhed på skriftlighed, som formidling.

Kurset vil blive gennemført som en hybrid mellem oplæg, gennemarbejdelse af cases og dialog

Se hvad prisen inkluderer
Kontakt os for tilbud
Er du i målgruppen?

Alle i kommunerne, der arbejder med dokumentation i statusrapporter (udfører).

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted