Det særlige børne- og ungeområde i Slagelse Kommune har gennem en længere periode været udfordret på forskellige parametre. Derfor har kommunen indgået et samarbejde med Komponent om at styrke ledelseskraften på området.
Udgivet den 17-01-2022

Det særlige børne og ungeområde i Slagelse Kommune har gennem en længere periode været udfordret i forhold til kvaliteten i sagsbehandlingen, arbejdsmiljøet og fastholdelse af medarbejdere på området. Derfor har kommunen besluttet at styrke ledelseskraften på området med hjælp fra Komponent.

Slagelse Kommune fik i starten af 2020 iværksat en ekstern analyse af området af Social- og Boligstyrelsen. Det resulterede bl.a. i en omfattende handleplan for udvikling af faglige kompetencer og arbejdsgange, så kommunens børn og familier kan få den støtte, de har brug for. 

På den baggrund vil Slagelse Kommune nu styrke ledelseskraften på området indsætte en midlertidig leder fra Komponent på det særlige børne- og ungeområde fra 1. februar 2022 frem til sommeren 2022.

- Det er nødvendigt med et ekstra fokus på det særlige børne- og ungeområde, så vi hurtigst muligt kan tage hånd om udfordringerne og sikre fremdrift i den udvikling, som allerede er påbegyndt på området. Derfor handler vi nu ved både at få ekstra ledelseskraft ind og ekstern hjælp til fortsat udvikling af området, siger borgmester Knud Vincents (V)  

- Vi skal sørge for, at børn og familier får den bedste behandling og hjælp fra det særlige børne- og ungeområde. Derfor har vi også allerede afsat flere midler, så der blevet ansat flere sagsbehandlere, og sagsbunkerne er derfor også blevet mindre. Vi har tillid til det store arbejde som medarbejderne udfører i det daglige, men der er brug for en styrket ledelse og mere systematik på området. Både af hensyn til børn og familier i kommunen men også af hensyn til medarbejdernes arbejdsvilkår og trivsel, siger formand for Socialudvalget Sofie Janning (A).

Komponent skal ud over den midlertidige ledelse af det særlige børne- og ungeområde bistå Slagelse Kommune med en vurdering af områdets fremtidige organisering og give forslag til, hvordan den fremtidige udvikling af kvalitet og arbejdsmiljø, samt hvordan fastholdelse af medarbejdere kan tilrettelægges.

- Vi ser frem til at få et eksternt blik på, hvordan vi kan styrke området og ikke mindst løse de udfordringer, som præger det særlige børne- og ungeområde. Den styrkede ledelsesindsats er en opbakning og understøttelse af udviklingsarbejdet, som allerede er i gang. Der er brug for, at vi sætter ekstra skub og retning på, så vi kan udvikle kulturen på området mod ensartet kvalitet, god borgerdialog og godt arbejdsmiljø, siger næstformand for Socialudvalget Helle Dalsgaard (F).

Læs hele pressemeddelelsen fra Slagelse Kommune her

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LOS
Chefkonsulent
Lone Englund Stjer
PEB
Centerchef
Peter Bogh