Et stærkt forældrefællesskab gavner børnefællesskabet og styrker børnenes læring, trivsel og udvikling. Det slog Susanne Hermansen fast, da hun gæstede Komponents temadag om det gode forældresamarbejde i skole og dagtilbud i Haderslev Kommune.
Udgivet den 11-02-2021

Ikke mindre end 130 nysgerrige og engagerede forældrerepræsentanter mødte op, da Haderslev Kommune i slutningen af januar inviterede til online temaaften om det gode forældresamarbejde i skoler og dagtilbud. Formålet med temaaftenen var dels at give forældrebestyrelserne, som netop er blevet valgt, et indblik i de formelle rammer og vilkår for arbejdet i bestyrelserne, dels at inspirere til det videre arbejde. 

Temaaftenen, som var tilrettelagt af Komponent i tæt samarbejde med Haderslev Kommune, begyndte med en fælles introduktion til bestyrelsesarbejdet, hvorefter forældrene blev inddelt i to grupper: En for skoler og en for dagtilbud.

Tryghed og sammenhæng i børnenes hverdag

– At sidde i en forældrebestyrelse er et givende og meningsfuldt hverv. Men det kan også være dræbende arbejde, hvis man ikke føler, at man kan gøre en forskel. 

Sådan indledte Susanne Hermansen sit oplæg for de nye forældrerepræsentanter i Haderslev Kommunes dagtilbud. Og med mere end 25 års erfaring fra dagtilbudsområdet ved hun om nogen, hvordan det gode forældresamarbejde kan gøre en forskel og skabe tryghed og sammenhæng i børnenes hverdag.

– Et godt dagtilbud af høj kvalitet og et spændende læringsmiljø på tværs af hjem og dagtilbud gør nemlig også børnenes skolegang bedre. Derfor er forældresamarbejdet så vigtigt, pointerede Susanne Hermansen. 

Samarbejde med potentiale 

Pædagogerne og ledelsen i dagtilbuddet har naturligvis et særligt ansvar for at skabe et godt samarbejde. Men forskningen viser, at samarbejdet fungerer bedst, når det udvikles i fællesskab.  Og selvom samarbejde ifølge Susanne Hermansen mange steder har det godt, er der fortsat et stort potentiale, som ikke bliver udnyttet.  

– Selvom der er fokus på at skabe tryghed og sammenhæng, er der også fortsat fokus på individuelt rettede aktiviteter. Men forældresamarbejdet handler i høj grad om at løfte perspektivet op. Som forældrerepræsentant sidder du i bestyrelsen på vegne af alle forældre, og fokus bør især være på de kollektive arrangementer og det frivillige arbejde, sagde Susanne Hermansen. 

Susanne Hermansen har mere end 25 års erfaring fra dagtilbudsområdet, bl.a. som dagtilbudsleder og konsulent i både det offentlige og private. I dag er hun formidlings- og læringschef for oplevelsesparken Naturkraft i Ringkøbing. Hun er også selvstændig konsulent og underviser hos bl.a. Komponent med ekspertise i bl.a. professionelle læringsfællesskaber, datainformeret pædagogisk praksis og bestyrelsesarbejde. 

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Skab rare forældrefællesskaber

Nogle gange kan det virke uoverkommeligt at deltage i sociale aktiviteter i sit barns dagtilbud. Men forskning viser, at børn, hvis forældre er sammen med andre forældre, bliver mere sociale og er bedre til at indgå i børnefællesskaber. 

Derfor er det vigtigt, at forældrefællesskaber er rare at være i – også for de, der ikke umiddelbart har tid, lyst eller overskud til at deltage. I sit oplæg kom Susanne Hermansen med en række bud på aktiviteter, der understøtter hhv. hele forældregruppens og det enkelte barns behov: 

Aktiviteter, som giver indflydelse på rammer og dagligdag: 
•    Forældremøder om læreplaner, kostpolitik mm. 
•    Bestyrelsesarbejde
•    Forældretilfredshedsundersøgelser. 

Aktiviteter, som skaber tryghed og sammenhæng: 
•    Fælles sociale aktiviteter
•    Hjemmebesøg ved fødselsdag
•    Arbejdsweekender
•    Forældredeltagelse som ekstra ressource i hverdagen

Aktiviteter, som styrker barnets læring: 
•    Workshop om læringsaktiviteter i hjemmet
•    Mindre hjemmeopgaver

Læs mere Læs mindre

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen