Billund Kommune har i længere tid arbejdet med at udvikle en da­takultur på dagtilbudsområdet for at kunne få planlægningen til at gå op med de fleksible åbningstider.
Udgivet den 11-11-2018

I Billund Kommunes daginstitutioner er der indført fleksible åb­ningstider, hvilket betyder, at daginstitutionerne som udgangspunkt skal have åbent fra kl. 6.00-18.00 hver dag.

De enkelte institutioners faktiske åbningstider tilrettelægges efter forskellige mødetidsmo­duler, som forældrene køber. Forældrene kan vælge mellem 5 mo­duler af 25, 32, 40, 45 eller 50 timer pr. uge. Forældrebestyrelserne har fået kompetence til at udforme spilleregler for, hvordan modu­lerne kan bruges, og hvordan det håndteres, hvis der er brug for, at den enkelte institution holder længere åbent.

”Kompetencen til at fastlægge retningslinjer for brugen af modu­lerne er givet til forældrebestyrelserne for at inddrage forældrene i højere grad i planlægningen så både forældrenes perspektiv, men også institutionens perspektiv er i spil, når man træffer beslutnin­ger, som gerne skulle komme alle børn og alle familier til gode”, for­klarer dagtilbudschef i Billund Kommune Lisbeth Østergaard.

Arbejdstidsplanlægning baseret på data

Billund Kommune har i længere tid arbejdet med at udvikle en da­takultur på området for at kunne få planlægningen til at gå op med de fleksible åbningstider. Kommunen registrerer derfor børnenes komme- og gåtider i daginstitutionerne. Dette gøres ved hjælp af et IT-understøttet system, hvor børnene ’tjekker ind’. Institutionsleder­ne kan trække data ud fra systemet og sætte det ind i en skabelon, som viser et mønster over børnenes fremmøde over tid. På den måde kan lederne bruge fremmødedata i arbejdstilrettelæggelsen og på den måde øge kvaliteten i arbejdet.

”Lederne udarbejder en arbejdsplan, der un­derstøtter børnenes faktiske mødetider, således at de samlede personaletimer anvendes mest ef­fektivt i forhold til behovet” fremhæver Lisbeth Østergaard.

Måleværktøjet kan også anvendes til at holde kontrol med, om børnenes fremmøde svarer til det mø­detidsmodul, som forældrene har betalt for.

Teksten er et udklip fra KL’s casekatalog ”datakultur og arbejdstilrettelæggelse på daginstitutionsområdet”.  

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MAEA
Chefkonsulent
Marie Elisabeth Andersen