Hvordan forholder man sig som underviser til både den tekniske løsning og den pædagogiske løsning, når du både skal motivere, formidle og styre teknikken?

Indhold

Med afsæt i vores erfaringer med onlineløsninger, så tilbyder vi dig nu et onlinekursus, hvor fokus både er på den tekniske side af sagen, men samtidig giver dig værtøjer til at planlægge og gennemføre den næste undervisning– vel at mærke online via Microsoft Teams!

Der er altid noget før, under og efter

Kurset er bygget op i de 3 undervisningsmæssige faser – før, under og efter, og her vil vi komme rundt om temaer som:

Før

 • Alt det man kan med Office365 – og alt det man ikke skal med Office365
 • Platformen MS Teams – fordele og ulemper; herunder - Synkron/asynkron læring
 • Hvordan deler man skærm – hvordan ’muter’ man deltagere?
 • Opmærksomhed på kommunikationen forinden til deltagerne
 • Kend dine deltagere og kend teknikken bag!

Under

 • Hvem sidder der bag skærmen – få deltageren godt ombord (tjek in)
 • Hvordan får du budskabet ud over rampen?
 • Interaktion deltagerne imellem
 • Break-Out Session blandt deltagerne – kan man det?
 • Brug af andre programmer undervejs
 • Kan man lave en walk´n talk online?

Efter

 • Efterbearbejdning af online læring
 • Hvordan fastholder vi det lærte – mellem undervisningsgange?

Bemærk

Efter første dag får deltagerne stillet en opgave – de skal parvis indkalde til et Team-møde, og afholde en 10 minutters præsentation for hinanden.
Herefter skal de overfor de andre kunne præsentere 2 vigtige pointer for hinanden – som også er afsættet for den sidste dag.

Deltagernes forudsætninger er på begynder-niveau.
Det forudsættes, at deltagerne har adgang til MS Teams, og at de kan logge ind første gang via udsendt invitation fra Komponent.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviser er chefkonsulent og tidligere lektor ved Professionshøjskolen UCC, Martin Nielsen, som igennem mange år har undervist på bl.a. VoksenPædagogiskGrunduddannelse. Samtidig har Martin Nielsen igennem flere år omlagt forløb – og gennemført dem – i det kommunale Danmark.

Varighed: 2x 3 timer
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms. Faktura sendes ud ca. 1 uge før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Der er begrænset pladser på kurset. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kursusdagen som er fordelt over en formiddag og en eftermiddag er rettet særligt mod medarbejdere som skal formidle og undervise online via TEAMs.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard