Gå foran i den databaserede udvikling og få viden og kompetencer til at identificere, bearbejde og bruge data til at udvikle kvaliteten af din organisations kerneopgave.

Stå stærkere i forhold til at sætte mål for organisationens udvikling, når jeres data skal skabe afsæt for ledelsesmæssige beslutningsprocesser – og lær at etablere værdiskabende og nyttige processer for samarbejdet om data og det organisatoriske udbytte i en stadig mere datainformeret kultur.

Der er i dag en tæt sammenhæng mellem databrug og øget fokus på mål- og effektstyring. Ledelse i en dokumentationsbaseret organisationskultur kræver, at man som ledelse har viden om data og selv kan udlægge og bruge dem.

På ”Ledelse med data” lærer du at arbejde datainformeret med kvalitetsudvikling af kerneopgaven i din organisation, og hvordan du planlægger, indsamler og følger op på ledelsesindsatser affødt af data, samt hvorledes relevant data kan anvendes som dokumentation for ledelsesindsatsen.

Og du lærer at skabe sammenhæng mellem brug af data, opstilling af mål, afstemning af ressourcer og prioriteter og ikke mindst udviklingen af en samarbejdsbaseret faglig kultur med afsæt i data. 

9.500 kr.
Sted og startdato
Herlev: Oktober 2024
Varighed: 4 dage + vejledning og vejledning
ECTS: 5
Se tid og sted for det valgte forløb
Herlev - efterår 2024

Undervisning: 21.10. + 31.10. + 8.11 + 22.11.2024
Studiegruppedage: 28.10. + 13.11.2024
Vejledning/skriveværksted: 28.11. + 29.11.2024
Aflevering: 9.12.2024
Eksamen: 16.12. + 17.12.2024

Tilmeldingsfrist: 21.9.2024
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Undervisningen foregår hos Komponent, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev - fra kl. 9.00 - 15.00.
Underviser er Ida Andréa Stoltze Rasmussen
--------------------
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Bøger, forplejning og overnatning inkluderet i pris

Prisen dækker undervisning, bøger (som du får tilsendt inden undervisningsstart), eksamen og forplejning på undervisningsdagene.  Prisen er eksklusive moms.

Hvad er mit udbytte?

  • At forstå forskellige typer af data og oversætte det til ny viden, der giver mulighed for udviklingen af den faglige praksis.
  • At se muligheder og vurdere, hvornår data kan bidrage til at understøtte ledelsesindsatser, planlægning, styring og kvalitetsudvikling af kerneopgaven.
  • At få metoder til at lede processen med at skabe sammenhæng mellem brug af data og udvikling af en samarbejdsbaseret faglig kultur.
Ledelse og data

På Ledelse med data arbejder vi med:

Ledelsen har ofte adgang til en mangfoldighed af data. Det er derfor afgørende, at ledelsen har en grundlæggende forståelse af, hvad data er, og kan læse hvad data er et udtryk for. Temaet udfolder data som empirisk viden og dokumentation i en bred, videnskabelig forståelse, samt det teoretiske fundament som data hviler på.

For at data skal blive til forbedring og kvalitetsudvikling af den daglige praksis skal ledelsen analysere data og være i stand til at vurdere forskellige datatyper i forhold til ledelse af organisationens udvikling. Dette tema sætter fokus på, hvordan den studerende planlægger, indsamler og følger op på ledelsesindsatser affødt af data, samt hvorledes relevant data kan anvendes som dokumentation for ledelsesindsatsen.

Under dette tema berøres politiske og forskningsfaglige begrundelser for brug af data. Der arbejdes med, hvorledes ledelsen ved hjælp af dialogiske styringsformer, inddragelse og motivation af medarbejderne og distribueret ledelse giver mulighed for, at medarbejdere arbejder med data ind i en datainformeret organisationskultur. Der sættes hermed fokus på datas betydning på ledelse af den faglige kerneopgave og etablering af værdiskabende og nyttige processer for samarbejdet om data og den organisatoriske udvikling og udbytte i en stadig mere moden datainformeret kultur.

Vi sætter fokus på ledelsens rolle i at skabe sammenhæng mellem brug af data, opstilling af mål, afstemning af ressourcer og prioriteter og ikke mindst udviklingen af en samarbejdsbaseret faglig kultur med afsæt i data. Temaet udfolder forskellige ledelseshandlinger- og strategier til kapacitetsopbygning- og kompetenceudvikling af medarbejdere, der gør dem i stand til at forstå sammenhængen mellem deres praksis og data.

Målgruppe

Modulet Ledelse med data (5 ECTS) er for dig, som er leder i den offentlige sektor.

Mød din underviser

Læs mere Læs mindre
IASR

Ida Andrea Stoltze Rasmussen
Chefkonsulent hos Komponent

Idas speciale er datadrevet rådgivning. Ida har gennem sin karriere opnået stor erfaring med dataanalyser og udvikling af dataunderstøttet styring, planlægning, ledelse og kvalitetsudvikling i kommunal kontekst. Ida arbejder med styring, tildeling og demografi i en sammenhæng, og forstår, hvad styring betyder for de faglige prioriteringer – fra det politiske niveau til den leder, der står med den konkrete udfordring. 

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Fakta og formalia

Dette modul består af:

  • 4 undervisningsgange
  • vejledning
  • opgaveskrivning 
  • mundtlig eksamen

Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.


Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, individuelt eller i gruppe. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtligt prøve.

Den Offentlige Lederuddannelse

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

  • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
  • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
  • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HTI
Chefkonsulent
Hirse Tikjøb
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen