Gå foran i den databaserede udvikling og få viden og kompetencer til at identificere, bearbejde og bruge data til at udvikle kvaliteten af din organisations kerneopgave.

Udbytte

  • At forstå forskellige typer af data og oversætte det til ny viden, der giver mulighed for udviklingen af den faglige praksis.
  • At se muligheder og vurdere, hvornår data kan bidrage til at understøtte ledelsesindsatser, planlægning, styring og kvalitetsudvikling af kerneopgaven.
  • At få metoder til at lede processen med at skabe sammenhæng mellem brug af data og udvikling af en samarbejdsbaseret faglig kultur.

Indhold

Der er i dag en tæt sammenhæng mellem databrug og øget fokus på mål- og effektstyring. Der er en forventning om, at offentlige organisationer kan arbejde datainformeret med kvalitetsudvikling af kerneopgaven. Ledelse i en dokumentationsbaseret organisationskultur kræver ligeledes, at man som ledelse har viden om data og selv kan udlægge og bruge dem. Man står som ledelse stærkere i forhold til at sætte mål for organisationens og egen enheds udvikling, når data skaber afsættet for ledelsesmæssige beslutningsprocesser samt systematisk, professionelt ledelsesarbejde med kvalitetsudvikling af kerneopgaven.

Grundlæggende dataforståelse - dataliteracy

Ledelsen har ofte adgang til en mangfoldighed af data. Det er derfor afgørende, at ledelsen har en grundlæggende forståelse af, hvad data er, og kan læse hvad data er et udtryk for. Temaet udfolder data som empirisk viden og dokumentation i en bred, videnskabelig forståelse, samt det teoretiske fundament som data hviler på.

Organisationsudvikling på et datainformeret grundlag

For at data skal blive til forbedring og kvalitetsudvikling af den daglige praksis skal ledelsen analysere data og være i stand til at vurdere forskellige datatyper i forhold til ledelse af organisationens udvikling. Dette tema sætter fokus på, hvordan den studerende planlægger, indsamler og følger op på ledelsesindsatser affødt af data, samt hvorledes relevant data kan anvendes som dokumentation for ledelsesindsatsen.

Ledelse gennem brug af data - indflydelse på organisationens fremskridt

Under dette tema berøres politiske og forskningsfaglige begrundelser for brug af data. Der arbejdes med, hvorledes ledelsen ved hjælp af dialogiske styringsformer, inddragelse og motivation af medarbejderne og distribueret ledelse giver mulighed for, at medarbejdere arbejder med data ind i en datainformeret organisationskultur. Der sættes hermed fokus på datas betydning på ledelse af den faglige kerneopgave og etablering af værdiskabende og nyttige processer for samarbejdet om data og den organisatoriske udvikling og udbytte i en stadig mere moden datainformeret kultur.

Ledelse i og af en datainformeret kultur

Vi sætter fokus på ledelsens rolle i at skabe sammenhæng mellem brug af data, opstilling af mål, afstemning af ressourcer og prioriteter og ikke mindst udviklingen af en samarbejdsbaseret faglig kultur med afsæt i data. Temaet udfolder forskellige ledelseshandlinger- og strategier til kapacitetsopbygning- og kompetenceudvikling af medarbejdere, der gør dem i stand til at forstå sammenhængen mellem deres praksis og data.

Tilrettelæggelse

Valgmodulet består af 4 undervisningsgange, vejledning i forbindelse med udformning af skriftlig opgave – ca. 5 sider pr. studerende, og en mundtlig eksamen, som tager afsæt i det skriftlige produkt (kombinationsprøve).

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og elektroniske artikler lægges på mitCOK.
Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtlig prøve.

9.500 kr.
Sted og startdato
Herlev: Oktober 2024
Varighed: 4 dage + vejledning og vejledning
ECTS: 5
Se tid og sted for det valgte forløb
Herlev - efterår 2024

Undervisning: 21.10. + 31.10. + 8.11 + 22.11.2024
Studiegruppedage: 28.10. + 13.11.2024
Vejledning/skriveværksted: 28.11. + 29.11.2024
Aflevering: 9.12.2024
Eksamen: 16.12. + 17.12.2024

Tilmeldingsfrist: 21.9.2024
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Undervisningen foregår hos Komponent, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev - fra kl. 9.00 - 15.00.
Underviser er Ida Andréa Stoltze Rasmussen
--------------------
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.

Er du i målgruppen?

Modulet henvender sig til ledere i offentlige organisationer.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Den Offentlige Lederuddannelse

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

  • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
  • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
  • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HTI
Chefkonsulent
Hirse Tikjøb
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen