Du skærper din evne til at vurdere og gennemføre det nødvendige samspil med eksterne interessenter og øverste ledelse i organisationen, hvad angår budgettering og økonomistyring.

På modulet opnår du indsigt og forståelse for forskellige økonomiske teorier og metoder og den ledelsesmæssige anvendelse heraf, herunder typiske økonomiske styringsværktøjer og metoder, der anvendes i offentlige organisationer, set fra et ledelsesmæssigt perspektiv.

Du udvikler dine kompetencer i forhold til at identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til håndtering af din organisations økonomiske udfordringer og du bliver styrket i at foretage økonomiske analyser af drifts- og anlægsbeslutninger.

Du bliver i stand til at anvende grundlæggende virksomhedsøkonomiske analyser og nøgletal, så der opnås en helhedsorienteret økonomistyring og økonomisk ledelse af organisationen.

Indhold

Modulets indhold er bygget op omkring følgende hovedtemaer:

  • Forholdet mellem ledelse og økonomistyring, hvor den centrale refleksion vedrører de ledelsesmæssige muligheder og begrænsninger økonomistyringen stiller, og hvordan andre forandrings- og udviklingstiltag i organisationen spiller sammen med økonomistyringen og de ledelsesmæssige økonomibeslutninger. Heri indgår også refleksioner over, hvordan ændringer i de økonomiske omverdensvilkår – såvel på internationalt, nationalt som lokalt niveau – påvirker organisationen og dermed hvilke ledelsesmæssige økonomibeslutninger, der måtte være adækvate.
  • Enhedens økonomiske virkelighed. En institutions eller afdelings økonomiske råderum og dermed ansvar afhænger af en lang række institutionelle vilkår i form af lovgivning, opgaver, delegations- og dispositionsregler, decentraliseringsgrad osv. Det er dermed en central ledelsesmæssig opgave at kunne indsamle viden om og identificere de centrale elementer i det styringsmæssige råderum, kunne begå sig ledelsesmæssigt i den og ikke mindst kunne formidle konsekvenserne heraf til interne og eksterne interessenter.
  • Værktøjer til ledelsesmæssig økonomistyring. Det centrale ledelsesmæssige økonomistyringsinstrument er budgettet og arbejdet med budgettet er derfor også i centrum i dette tema. Eksternt og internt regnskab, finansiering, likviditet mm berøres også, ligesom lederens kritiske forholden sig til markedsføringen af økonomistyringsværktøjer reflekteres.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.
Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl

9.500 kr.
Sted og startdato
Randers: August 2024
Varighed: 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
ECTS: 5
Se tid og sted for det valgte forløb
Randers - Efterår 2024:

Undervisning: 22.8. + 12.9. + 3.10. + 24.10.2024
Læringsteamdage: 29.8. + 19.9. + 10.10. + 31.10.2024
Vejledning: 7.11.2024
Aflevering: 19.11.2024
Eksamen: 28.11.2024

Tilmeldingsfrist den 6. juni 2024.
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Undervisningen foregår hos Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers
Der er undervisning fra kl. 9.00 - 15.00.
Underviser på modulet er Kean Sørensen

Det siger tidligere studerende om Kean:
- Kompetent underviser med stor viden om ledelse og økonomi

- Dygtig til at prioritere og vinkle stof og undervisning efter situationen

- Underviser gjorde det faglige stof forståeligt og var god til at koble det til praksis

- Kompleksiteten i arbejdet som leder er stigende og ansvaret for økonomiske beslutninger stiger ligeledes. Indsigt i økonomiske perspektiver blev fint foldet ud og relateret til min dagligdag

- Kean var rigtig god til at gøre undervisningen forståelig og konkret

- I form af dialog, havde alle mulighed for at drøfte de udfordringer og arbejdsgange, der fyldte for dem. Underviser trak spændende eksempler ud og belyste vores forskellige dagligdage med teorier
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.
Er du i målgruppen?

Modulet henvender sig til ledere i offentlige organisationer.

Fakta

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

  • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
  • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
  • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen