Få skærpet din evne til at vurdere og gennemføre det nødvendige samspil med eksterne interessenter og øverste ledelse i organisationen, hvad angår budgettering og økonomistyring.

Få teorier, metoder og kompetencer til at lede økonomistyringen i din organisation. På dette modul får du indsigt og forståelse for forskellige økonomiske teorier og metoder og den ledelsesmæssige anvendelse heraf, herunder typiske økonomiske styringsværktøjer og metoder, der anvendes i offentlige organisationer, set fra et ledelsesmæssigt perspektiv.

Du styrker dine kompetencer i forhold til at identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til håndtering af din organisations økonomiske udfordringer. Og du får metoder til at foretage økonomiske analyser af drifts- og anlægsbeslutninger i din organisation.

Du bliver i stand til at anvende grundlæggende virksomhedsøkonomiske analyser og nøgletal, så der opnås en helhedsorienteret økonomistyring og økonomisk ledelse af organisationen.

9.500 kr.
Sted og startdato
Herlev: August 2025
Varighed: 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Se tid og sted for det valgte forløb
Herlev - efteråret 2025

Datoerne er på vej.

Underviser på modulet er Helle Gehlert

Undervisningen foregår hos Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
Der er undervisning fra kl.9.00 - 15.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.

Er du i målgruppen?

Modulet henvender sig til ledere i offentlige organisationer.

På Ledelse og økonomistyring arbejder vi med:

Vi ser på forholdet mellem ledelse og økonomistyring. Reflekterer over de ledelsesmæssige muligheder og begrænsninger, økonomistyringen stiller. Og arbejder med, hvordan andre forandrings- og udviklingstiltag i organisationen spiller sammen med økonomistyringen og de ledelsesmæssige økonomibeslutninger. 

Vi kommer også ind på, hvordan ændringer i de økonomiske omverdens vilkår – såvel på internationalt, nationalt som lokalt niveau – påvirker organisationen og dermed hvilke ledelsesmæssige økonomibeslutninger, der måtte være adækvate.

En institutions eller afdelings økonomiske råderum og ansvar afhænger af en lang række institutionelle vilkår. Fx lovgivning, opgaver, delegations- og dispositionsregler og decentraliseringsgrad. 

Det er en central ledelsesmæssig opgave at kunne indsamle viden om og identificere de centrale elementer i det styringsmæssige råderum, kunne begå sig ledelsesmæssigt i den og ikke mindst kunne formidle konsekvenserne heraf til interne og eksterne interessenter.

Det centrale ledelsesmæssige økonomistyringsinstrument er budgettet.  Arbejdet med budgettet er derfor også i centrum i dette tema. 

Eksternt og internt regnskab, finansiering, likviditet m.m. berøres også, ligesom lederens kritiske forholden sig til markedsføringen af økonomistyringsværktøjer reflekteres.

Målgruppe

Modulet Ledelse Ledelse og økonomistyring (5 ECTS) henvender sig til offentlige ledere.

 

"Oplever du, at økonomistyring fylder ret meget i din hverdag? Og at du nogle gange er lidt på bagkant, og at den dialog du har med din økonomikonsulent kan være svær? På modulet Ledelse og økonomistyring kommer vi til at arbejde med disse temaer,"

Helle Gehlert
Underviser på Ledelse og økonomistyring

Mød din underviser

1500x950_hege

Helle Wagner Gehlert
Chefkonsulent i Komponent

Helle har stået i spidsen for at udvikle den økonomiske ledelse, økonomistyring og budgetproces som chef og direktør for økonomi- og stabsområderne i fire kommuner. Hun har arbejdet for at skabe et fælles, langsigtet blik på økonomien som fundament for udvikling af holdbare velfærdsløsninger.

Helle gennem de sidste 10 år undervist kommunalpolitikere og kommunale ledere i kommunal økonomi, budgetproces og økonomistyring - med fokus på roller, ansvar og strategiske muligheder.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Fakta og formalia

Dette modul består af:

  • 4 undervisningsgange
  • vejledning
  • opgaveskrivning 
  • mundtlig eksamen

Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.
Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, individuelt eller i gruppe. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtligt prøve.

Den Offentlige Lederuddannelse

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

  • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
  • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
  • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen