Du skærper din evne til at vurdere og gennemføre det nødvendige samspil med eksterne interessenter og øverste ledelse i organisationen, hvad angår budgettering og økonomistyring.

På modulet opnår du indsigt og forståelse for forskellige økonomiske teorier og metoder og den ledelsesmæssige anvendelse heraf, herunder typiske økonomiske styringsværktøjer og metoder, der anvendes i offentlige organisationer, set fra et ledelsesmæssigt perspektiv.

Du udvikler dine kompetencer i forhold til at identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til håndtering af din organisations økonomiske udfordringer og du bliver styrket i at foretage økonomiske analyser af drifts- og anlægsbeslutninger.

Du bliver i stand til at anvende grundlæggende virksomhedsøkonomiske analyser og nøgletal, så der opnås en helhedsorienteret økonomistyring og økonomisk ledelse af organisationen.

Indhold

Modulets indhold er bygget op omkring følgende hovedtemaer:

  • Forholdet mellem ledelse og økonomistyring, hvor den centrale refleksion vedrører de ledelsesmæssige muligheder og begrænsninger økonomistyringen stiller, og hvordan andre forandrings- og udviklingstiltag i organisationen spiller sammen med økonomistyringen og de ledelsesmæssige økonomibeslutninger. Heri indgår også refleksioner over, hvordan ændringer i de økonomiske omverdensvilkår – såvel på internationalt, nationalt som lokalt niveau – påvirker organisationen og dermed hvilke ledelsesmæssige økonomibeslutninger, der måtte være adækvate.
  • Enhedens økonomiske virkelighed. En institutions eller afdelings økonomiske råderum og dermed ansvar afhænger af en lang række institutionelle vilkår i form af lovgivning, opgaver, delegations- og dispositionsregler, decentraliseringsgrad osv. Det er dermed en central ledelsesmæssig opgave at kunne indsamle viden om og identificere de centrale elementer i det styringsmæssige råderum, kunne begå sig ledelsesmæssigt i den og ikke mindst kunne formidle konsekvenserne heraf til interne og eksterne interessenter.
  • Værktøjer til ledelsesmæssig økonomistyring. Det centrale ledelsesmæssige økonomistyringsinstrument er budgettet og arbejdet med budgettet er derfor også i centrum i dette tema. Eksternt og internt regnskab, finansiering, likviditet mm berøres også, ligesom lederens kritiske forholden sig til markedsføringen af økonomistyringsværktøjer reflekteres.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.
Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl

9.300 kr.
Sted og startdato
Randers: August 2022
Varighed: 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
ECTS: 5
Se alle dage og tidspunkter
Randers - Efterår 2022:

Undervisning: 24.8. + 14.9. + 5.10. + 26.10.2022
Læringsteamdage: 31.8. + 21.9. + 12.10. + 2.11.2022
Vejledning: 9. + 10.11.2022
Aflevering: 22.11.2022
Eksamen: 30.11. + 1.12.2022

Tilmeldingsfrist den 9. juni 2022.
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Undervisningen foregår hos Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers
Der er undervisning fra kl. 9.00 - 15.00.
Underviser på modulet er Kean Sørensen

Det siger tidligere studerende om Kean:
- Kompetent underviser med stor viden om ledelse og økonomi

- Dygtig til at prioritere og vinkle stof og undervisning efter situationen
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.
Er du i målgruppen?

Modulet henvender sig til ledere i offentlige organisationer.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

JR
Studievejleder
Jane Rasmussen